Skip to content

Neuvottelut

Palkankorotukset vain sinulle, viereiseen tiimiin vai myös työkaverille? Kaverille kans! -yrityskiertueemme on käynnissä.

Meillä on yli 30 valtakunnallista ja yrityskohtaista työehtosopimusta teollisuudessa, palvelualoilla ja järjestöissä. Edustamme yli 176 000 ylempää toimihenkilöä eli asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä työskentelevää YTN-liittojen jäsentä.

Työehtosopimustemme voimassaolo päättyy valtaosin marraskuussa 2021 ja neuvottelut eri sopimusaloilla käynnistyvät syksyn aikana. Työehtosopimuksemme löydät täältä. Tälle sivulle kokoamme tietoa eri alojen neuvottelutilanteista.

Neuvottelutavoitteemme löydät täältä.
Tiedote: Työehtosopimusten jälkivaikutus on kiistaton

 • Arkkitehtisuunnitteluala
  – Alalle on saatu neuvottelutulos 5.1.2022, joka on hyväksytty 11.1.2022. Sopijaosapuolina ovat YTN sekä Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ja Palvelualojen työnantajat PALTA. Lue lisää.
 • Energia-ala
  –alan työehtosopimus tuli voimaan 1.3.2022 ja on voimassa 28.2.2024 saakka. Sopimus on irtisanottavissa päättyymään ensi helmikuun lopussa, jos osapuolet eivät pääse sopimukseen palkankorotuksista. Palkkoja korotetaan kesänkuun alusta 1,8 prosenttia, josta yksi prosentti on yleiskorotusta ja 0,8 prosenttia työnantajan määräämää yrityskohtaista erää.
 • EPA-ala (VTT, Metsähallitus, Finavia, Senaatti, Finnpilot Pilotage, Meritaito ja Haus)
  – EPA -työehtosopimuksen neuvottelutulos on hyväksytty neuvotteluosapuolten hallinnoissa. EPA-yritysten työehtosopimusneuvottelut ovat kesken. Ratkaisuista kerrotaan, kun neuvotteluosapuolten hallinnot ovat hyväksyneet ne.
  – Tarkastusala: Tarkastusalan neuvottelutulos 4.4. on hyväksytty 22.4. Sopijaosapuolina ovat YTN, Pro ja sekä Palvelualojen työnantajat PALTA. Työehtosopimus on voimassa 29.2.2024 saakka.
  – DigiFinland: Yritykseen on saatu neuvottelutulos 7.3.2022, joka on hyväksytty 23.3.2022. Sopijaosapuolina ovat YTN ja sekä Palvelualojen työnantajat PALTA. Työehtosopimus on voimassa 29.2.2024 saakka.
  – Fintraffic Lennonvarmistus: Yritykseen 17.5. saavutettu neuvottelutulos on hyväksytty 20.5. Sopijaosapuolina ovat YTN, Pro ja sekä Palvelualojen työnantajat PALTA. Työehtosopimus on voimassa 29.2.2024 saakka.
  – Fintraffic Tie ja Meriliikenteenohjaus: Yrityksiin 2.5. saavutettu neuvottelutulos on hyväksytty 20.5. Sopijaosapuolina ovat YTN, Pro ja sekä Palvelualojen työnantajat PALTA. Työehtosopimus on voimassa 29.2.2024 saakka.
 • ICT-ala
  – alan työehtosopimus tuli voimaan 11.1.2022  ja on voimassa 30.11.2023 saakka. Sopimus on irtisanottavissa päättymään marraskuussa, jos osapuolet eivät pääse sopimukseen ensi vuoden palkankorotuksista lokakuun loppuun mennessä. Palkankorotuksista sovitaan paikallisesti tai palkkoja korotetaan 1,8 prosenttia, josta puolet on yleiskorotusta ja puolet työnantajan kohdentamaa erää.
 • Järjestöala
  – Ylioppilaskunnat ja AMK-opiskelijakunnat: Uusi sopimus on voimassa 31.1.2024 saakka. Sopimus voidaan irtisanoa päättymään 31.1.2023, ellei vuoden 2023 palkantarkistuksen suuruudesta sovita 15.12.2022 mennessä.
 • Kemian ala
  – Työehtosopimus on saatu valmiiksi ja hyväksytty. Työehtosopimus ajalle 2.2.2022-31.1.2024 on ladattavissa täältä.
 • Metsäala
  – Metsäalan ylemmillä toimihenkilöillä ei ole työehtosopimusta. Työntekijät ja toimihenkilöt neuvottelevat yrityskohtaisista sopimuksista. Ammattiliitto Prolla on ylityökielto UPM:llä 22.1. alkaen, ja se on voimassa toistaiseksi. Ylityökielto koskee vain toimihenkilöitä. Ylemmät toimihenkilöt eivät osallistu ylityökieltoon.
 • Palvelutoimialat (mm. Digita, Finnair, Posti Group, VR, Yle)
  – Finnair, sopimus voimassa 28.2.2022 saakka, neuvottelut käynnistyvät myöhemmin
  – YLE, sopimus voimassa 28.2.2022 saakka, neuvottelut käynnistyvät myöhemmin
  – Digita, sopimus voimassa 31.3.2023 saakka.
  – Viestinvälitys- ja logistiikka-ala, sopimus voimassa 31.10.2021 asti,  neuvottelut käynnissä
  – Informaatiologistiikka-ala, sopimus voimassa 31.1.2024 saakka.
  – Yrityskehitysorganisaatiot, YTN hyväksyi neuvottelutuloksen 31.1.2022 ja alan ylempien toimihenkilöiden uusi työehtosopimus on voimassa 1.2.2022-31.1.2024 (jälkimmäinen on optiovuosi).
 • Rahoitusala
  – sopimus voimassa 28.2.2022 saakka, neuvottelut käynnistyivät 13.12.2021 ja neuvotteluja käytiin aktiivisesti alkuvuoden ajan. Maaliskuun alussa neuvottelut jatkuvat sopimuksettomassa tilassa. Neuvottelutulos saavutettiin 15.3. YTN hyväksyi tuloksen 23.3. ja muut sopijaosapuolet hyväksyivät sen 25.3. Uusi työehtosopimus astuu voimaan välittömästi.
 • Rakennusala
  – ei voimassaolevaa ylempien työehtosopimusta. Destiassa on yrityskohtainen poikkeus, siellä sovittu työehtosopimusmuutoksesta johtuen, että myös Destian ylempiin toimihenkilöihin sovelletaan toimihenkilöiden rakennusalan työehtosopimusta 1.2.2022 lukien.
 • Suunnittelu- ja konsulttiala
  – YTN ja Teknologiateollisuuden työnantajat ry sopivat suunnittelu- ja konsulttialalle neuvottelutuloksen 2.1.2022. Uusi työehtosopimus allekirjoitettiin 3.1.2022 ja on nyt voimassa.
  Lisätietoa täältä.
 • Teknologiateollisuus
  – Teknologiateollisuuteen saatiin sovittua neuvottelutulos 2.1.2022. Palkkaratkaisu on mallia 1 + 1 vuotta. Kustannusvaikutus on 1,8 prosenttia vuonna 2022. Sopimuksessa yleiskorotus on 0,9 prosenttia. YTN:n tiedote aiheesta.
 • Tietotekniikan palveluala
  – Tietotekniikan palvelualalle saavutettiin työehtosopimuksen neuvottelutulos 2.1.2022 ja sopimus on nyt allekirjoitettu. Täältä löydät alan tuoreimmat tiedotteet.
 • Yksityinen laboratorioala
  – torstaina 17.2.2022 Palvelualojen työnantajat PALTAn sekä Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n ja Ammattiliitto Pron välillä saavutettiin neuvottelutulos Yksityisen laboratorioalan toimihenkilöiden uudesta työehtosopimuksesta. YTN:n hallitus hyväksyi 30.3.2022 alan neuvottelutuloksen. Tästä löytyy lisätietoa.

Ylemmillä toimihenkilöillä ei ole omia työehtosopimuksia elintarvike-, metsä-, vakuutus- tai kaupan aloilla, eikä tilintarkastus- ja liikkeenjohdon konsultoinnin toimialalla.

Sopimukseton tila

Sopimuksettomaan tilaan siirrytään, kun sopimuskausi päättyy eikä uutta sopimusta ole vielä syntynyt.
Tällöin työehtosopimuksen mukaista työrauhavelvoitetta ei ole. On syytä huomata, että joulukuun alusta lähtien solmittavissa uusissa työsopimuksissa viittaukset työehtosopimukseen eivät päde, vaan sen sisältämät ehdot on sovittava kaikki erikseen. Päättyneen sopimuksen noudattaminen kuitenkin jatkuu muilta osin niin sanotun jälkivaikutuksen perusteella.

Näissä tilanteissa apunasi on oman YTN-liittosi työsuhdeneuvonta sekä oman yrityksesi henkilöstöedustajat!

Mistä lisää tietoa?

Päivitämme sopimusalakohtaisia uutisia etusivullemme sekä somekanaviimme ja kysymyksiisi vastaavat myös eri sopimusalojen asiantuntijat. Myös oman yrityksesi ylempien toimihenkilöiden luottamusmiehet ovat apunasi. Lähetämme myös alakohtaisia uutiskirjeitä YTN-liittojen jäsenille. Huolehdithan, että työpaikka- ja yhteystietosi ovat ajan tasalla oman liittosi jäsenrekisterissä!

Omaan työsuhteeseesi liittyviin kysymyksiin vastaa oman YTN-liittosi työsuhdeneuvonta.

Somekanavamme:

Twitter: @YTN_ry
Facebook:
YTN:n yleinen FB-sivu
Kaupan ala
Kemian ala
ICT-ala
Finanssiala (=rahoitus- ja vakuutusala)
Suunnitteluala
Tietoala
Teknologiateollisuus


Neuvottelukierros 2020

 

Asiointipalvelu