Skip to content

Neuvottelut

Meillä on yli 30 valtakunnallista ja yrityskohtaista työehtosopimusta teollisuudessa, palvelualoilla ja järjestöissä. Edustamme yli 176 000 ylempää toimihenkilöä eli asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä työskentelevää YTN-liittojen jäsentä. Tälle sivulle kokoamme tietoa eri sopimusalojemme neuvottelutilanteista.

Syksyllä 2022 käydään neuvottelut ns. optiovuodesta, joissa sovitaan vuoden 2023 palkankorotuksista. Toinen keskeinen tavoitteemme on palkallisten perhevapaiden kirjaaminen työehtosopimuksiin nykylainsäädännön hengen mukaisesti. Mikäli optiovuodesta ei päästä sopuun, käynnistyvät neuvottelut työehtosopimusten sisällöistä, palkankorotuksista ja sopimuskauden pituudesta.

Voimassaolevat työehtosopimuksemme löydät täältä.

Neuvottelutavoitteemme löydät täältä.

 • Arkkitehtisuunnitteluala
  – Alalle on saatu neuvottelutulos 5.1.2022, joka on hyväksytty 11.1.2022. Sopijaosapuolina ovat YTN sekä Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ja Palvelualojen työnantajat PALTA. Lue lisää.
 • Energia-ala
  –alan työehtosopimus on voimassa 28.2.2024 saakka. Sopimus on irtisanottavissa päättyymään ensi helmikuun lopussa, jos osapuolet eivät pääse sopimukseen palkankorotuksista. Neuvottelut ns. optiovuodesta käynnistyvät tammikuussa.
 • EPA-ala (VTT, Metsähallitus, Finavia, Senaatti, Finnpilot Pilotage, Meritaito ja Haus)
  – EPA-työehtosopimuksesta 25.3. saavutettu neuvottelutulos on hyväksytty 13.4. Sopijaosapuolina ovat YTN, Pro ja JHL sekä Palvelualojen työnantajat PALTA. Myös yrityskohtaiset työehtosopimukset on nyt kaikki neuvoteltu ja hyväksytty. Työehtosopimukset ovat voimassa 29.2.2024 saakka.
  – Tarkastusala: Tarkastusalan neuvottelutulos 4.4. on hyväksytty 22.4. Sopijaosapuolina ovat YTN, Pro ja sekä Palvelualojen työnantajat PALTA. Työehtosopimus on voimassa 29.2.2024 saakka.
  – DigiFinland: Yritykseen on saatu neuvottelutulos 7.3.2022, joka on hyväksytty 23.3.2022. Sopijaosapuolina ovat YTN ja sekä Palvelualojen työnantajat PALTA. Työehtosopimus on voimassa 29.2.2024 saakka.
  – Fintraffic Lennonvarmistus: Yritykseen 17.5. saavutettu neuvottelutulos on hyväksytty 20.5. Sopijaosapuolina ovat YTN, Pro ja sekä Palvelualojen työnantajat PALTA. Työehtosopimus on voimassa 29.2.2024 saakka.
  – Fintraffic Tie ja Meriliikenteenohjaus: Yrityksiin 2.5. saavutettu neuvottelutulos on hyväksytty 20.5. Sopijaosapuolina ovat YTN, Pro ja sekä Palvelualojen työnantajat PALTA. Työehtosopimus on voimassa 29.2.2024 saakka.
 • ICT-ala
  – alan työehtosopimus  on voimassa 30.11.2023 saakka. Ensi  vuoden palkankorotusneuvottelut alkavat lokakuussa.  Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen ensi vuoden palkankorotuksista, sopimus on irtisanottavissa päättymään marraskuussa.
 • Järjestöala
  – Ylioppilaskunnat ja AMK-opiskelijakunnat: Uusi sopimus on voimassa 31.1.2024 saakka. Sopimus voidaan irtisanoa päättymään 31.1.2023, ellei vuoden 2023 palkantarkistuksen suuruudesta sovita 15.12.2022 mennessä.
 • Kemian ala
  – Työehtosopimus on saatu valmiiksi ja hyväksytty. Työehtosopimus ajalle 2.2.2022-31.1.2024 on ladattavissa täältä.
 • Metsäala
  – Metsäalan ylemmillä toimihenkilöillä ei ole työehtosopimusta. Työntekijät ja toimihenkilöt neuvottelevat yrityskohtaisista sopimuksista. Ammattiliitto Prolla on ylityökielto UPM:llä 22.1. alkaen, ja se on voimassa toistaiseksi. Ylityökielto koskee vain toimihenkilöitä. Ylemmät toimihenkilöt eivät osallistu ylityökieltoon.
 • Palvelutoimialat (mm. Digita, Finnair, Posti Group, VR, Yle)
  – Finnair, sopimus voimassa 28.2.2022 saakka, neuvottelut käynnistyvät myöhemmin
  – YLE, sopimus voimassa 28.2.2022 saakka, neuvottelut käynnistyvät myöhemmin
  – Digita, sopimus voimassa 31.3.2023 saakka.
  – Viestinvälitys- ja logistiikka-ala, sopimus voimassa 31.10.2021 asti,  neuvottelut käynnissä
  – Informaatiologistiikka-ala, sopimus voimassa 31.1.2024 saakka.
  – Yrityskehitysorganisaatiot, YTN hyväksyi neuvottelutuloksen 31.1.2022 ja alan ylempien toimihenkilöiden uusi työehtosopimus on voimassa 1.2.2022-31.1.2024 (jälkimmäinen on optiovuosi).
 • Rahoitusala
  Rahoitusalan työehtosopimus on voimassa 29.2.2024 saakka. Vuoden 2023 palkankorotuksista neuvotellaan 30.11.2022 mennessä. Neuvottelut alkavat lokakuun lopulla. Jos korotuksista ei päästä sopuun, työehtosopimus päättyy jo 28.2.2023.
 • Rakennusala
  – ei voimassaolevaa ylempien työehtosopimusta. Destiassa on yrityskohtainen poikkeus, siellä sovittu työehtosopimusmuutoksesta johtuen, että myös Destian ylempiin toimihenkilöihin sovelletaan toimihenkilöiden rakennusalan työehtosopimusta 1.2.2022 lukien.
 • Suunnittelu- ja konsulttiala
  – YTN ja Teknologiateollisuuden työnantajat ry sopivat suunnittelu- ja konsulttialalle neuvottelutuloksen 2.1.2022. Uusi työehtosopimus allekirjoitettiin 3.1.2022 ja on nyt voimassa.
  Lisätietoa täältä.
 • Teknologiateollisuus
  – Teknologiateollisuuteen saatiin sovittua neuvottelutulos 2.1.2022. Palkkaratkaisu on mallia 1 + 1 vuotta. Kustannusvaikutus on 1,8 prosenttia vuonna 2022. Sopimuksessa yleiskorotus on 0,9 prosenttia. YTN:n tiedote aiheesta.
 • Tietotekniikan palveluala
  – Alalla on voimassa normaalisitova valtakunnallinen työehtosopimus. Syksyllä 2022 neuvotellaan vuoden 2023 palkankorotuksista. Mikäli niistä ei päästä sopimukseen, on työehtosopimus mahdollista irtisanoa 14.10. mennessä. Syksyn neuvottelut alkoivat 15.9, jonka jälkeen alan neuvottelijat ovat tavanneet työnantajien edustajia viikoittain. Perhevapaista neuvotellaan työryhmissä. Seuraa tilannetta alan Facebook-sivulla ja katso myös alan tiedotteet.
 • Yksityinen laboratorioala
  – torstaina 17.2.2022 Palvelualojen työnantajat PALTAn sekä Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n ja Ammattiliitto Pron välillä saavutettiin neuvottelutulos Yksityisen laboratorioalan toimihenkilöiden uudesta työehtosopimuksesta. YTN:n hallitus hyväksyi 30.3.2022 alan neuvottelutuloksen. Tästä löytyy lisätietoa.

Ylemmillä toimihenkilöillä ei ole omia työehtosopimuksia elintarvike-, metsä-, vakuutus- tai kaupan aloilla, eikä tilintarkastus- ja liikkeenjohdon konsultoinnin toimialalla.

Sopimukseton tila

Sopimuksettomaan tilaan siirrytään, kun sopimuskausi päättyy eikä uutta sopimusta ole vielä syntynyt.
Tällöin työehtosopimuksen mukaista työrauhavelvoitetta ei ole. On syytä huomata, että joulukuun alusta lähtien solmittavissa uusissa työsopimuksissa viittaukset työehtosopimukseen eivät päde, vaan sen sisältämät ehdot on sovittava kaikki erikseen. Päättyneen sopimuksen noudattaminen kuitenkin jatkuu muilta osin niin sanotun jälkivaikutuksen perusteella.

Näissä tilanteissa apunasi on oman YTN-liittosi työsuhdeneuvonta sekä oman yrityksesi henkilöstöedustajat!

Mistä lisää tietoa?

Päivitämme sopimusalakohtaisia uutisia etusivullemme sekä somekanaviimme ja kysymyksiisi vastaavat myös eri sopimusalojen asiantuntijat. Myös oman yrityksesi ylempien toimihenkilöiden luottamusmiehet ovat apunasi. Lähetämme myös alakohtaisia uutiskirjeitä YTN-liittojen jäsenille. Huolehdithan, että työpaikka- ja yhteystietosi ovat ajan tasalla oman liittosi jäsenrekisterissä!

Omaan työsuhteeseesi liittyviin kysymyksiin vastaa oman YTN-liittosi työsuhdeneuvonta.

Somekanavamme:

Twitter: @YTN_ry
Facebook:
YTN:n yleinen FB-sivu
Kaupan ala
Kemian ala
ICT-ala
Finanssiala (=rahoitus- ja vakuutusala)
Suunnitteluala
Tietoala
Teknologiateollisuus


Neuvottelukierros 2021

Asiointipalvelu