Skip to content

Neuvottelut

Neuvottelemme uusista työehtosopimuksista eli tulevista palkankorotuksista, sopimuskauden pituudesta sekä ns. tekstikysymyksistä. Laadullisissa asioissa meille tärkeitä ovat esimerkiksi työaikoihin ja etätöihin liittyvät kysymykset sekä perhevapaiden palkallisuuden kirjaaminen nykylainsäädännön mukaisesti. Neuvottelutavoitteemme löydät täältä. Voimassaolevat työehtosopimuksemme löydät täältä.

Syksyllä 2022 käytiin neuvottelut kolmella teknologiateollisuuden alalla ns. optiovuodesta, jossa oli tarkoitus sopia ensi vuoden palkankorotuksista. Sopimuksia ei syntynyt määräaikaan mennessä, sillä työnantajan palkankorotustarjous ei vastannut näkemystämme ylemmille toimihenkilöille maksettavista korotuksista. Teknologiateollisuudessa, tietoalalla sekä suunnittelu- ja konsulttialalla työehtosopimukset irtisanottiin päättymään marraskuun 2022 loppuun. Useilla aloilla alkoi 1.12.2022 sopimukseton tila, jolloin työrauhavelvoite päättyi.

Neuvottelut katkesivat YTN:n ja Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n välillä teknologiateollisuuden sekä suunnittelu- ja konsulttialan osalta, sillä näkemykset palkankorotuksen tasoista erosivat merkittävästi toisistaan. Ratkaisua haettiin em. työehtosopimuksiin kirjatun sovintolautakunnan kautta. Sen työ päättyi joulukuussa tuloksettomana.

Painostustoimet käynnissä

Teknologiateollisuuden sopimusalalla jatkettiin neuvotteluja tammikuussa, mutta ne päättyivät 16. päivä tuloksettomina. YTN julisti 17.1. ns. venymiskiellon teknologiateollisuuden sopimusalalle sekä suunnittelu- ja konsulttialalle alkamaan 18.1. Venymiskiellon aikana ylemmät toimihenkilöt em. aloilla eivät tee ylityötä, kerrytä saldoja tai matkusta vapaa-ajalla työasioissa. Lisäksi annoimme lakkovaroituksen 1.-3.2. koskien noin kymmentä teknologiateollisuuden yritystä.

Lakot alkavat lakkovaroituksen mukaisesti. YTN antoi uuden lakkovaroituksen kolmen päivän lakosta 15.-17.2. noin 40 teknologiateollisuuden yrityksessä. Päivystyspuhelimemme vastaa YTN-liittojen jäsenten kysymyksiin painostustoimista. Muilla sopimusaloillamme ei ole painostustoimia käynnissä.

Kysymyksiä ja vastauksia lakosta

Tietoa ylityö- ja vapaa-ajan matkustamisen kiellosta

Teknologiateollisuuden työriidan sovittelu alkoi 19.1. ja jatkuu valtakunnansovittelijan toimistolla tiiviisti 24.1. lähtien.

 • Arkkitehtisuunnitteluala
  Arkkitehtisuunnittelualan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus päättyi 30.11.2022. Alalla ollaan oltu sopimuksettomassa tilassa 1.12.2022 lähtien. YTN neuvottelee parhaillaan alkuvuodesta 2023 PALTA ry:n ja ATL ry:n kanssa uudesta työehtosopimuksesta ja palkkaratkaisusta.
 • Energia-ala
  –alan työehtosopimus on voimassa 28.2.2024 saakka. Sopimus on irtisanottavissa päättymään ensi helmikuun lopussa, jos osapuolet eivät pääse sopimukseen palkankorotuksista. Neuvottelut ns. optiovuodesta käynnistyvät tammikuussa.
 • EPA-ala (VTT, Metsähallitus, Finavia, Senaatti, Finnpilot Pilotage, Meritaito ja Haus)
  –  Sopijaosapuolina ovat YTN, Pro ja JHL sekä Palvelualojen työnantajat PALTA. Sopimus on irtisanottu päättymään 28.2.2023, koska ns. optiovuoden palkankorotuksista ei syntynyt ratkaisu asetettuun määräaikaan eli 15.1. mennessä. Neuvottelut alkavat helmikuun alussa.
  – Tarkastusala: Tarkastusalan sopijaosapuolina ovat YTN, Pro ja sekä Palvelualojen työnantajat PALTA. Sopimus on irtisanottu päättymään 28.2.2023, koska ns. optiovuoden palkankorotuksista ei syntynyt tulosta. Neuvottelut alkavat helmikuun alussa.
  – DigiFinland: Yrityskohtaisessa työehtosopimuksessa sopijaosapuolina ovat YTN ja sekä Palvelualojen työnantajat PALTA. Sopimus on irtisanottu päättymään 28.2.2023. Neuvotteluja ei ole vielä aloitettu.
  – Fintraffic Lennonvarmistus: Yritykseen 17.5.2022 saavutettu neuvottelutulos on hyväksytty 20.5.2022. Sopijaosapuolina ovat YTN, Pro ja sekä Palvelualojen työnantajat PALTA. Työehtosopimus on voimassa 29.2.2024 saakka.
  – Fintraffic Tie ja Meriliikenteenohjaus: Yrityskohtaisessa työehtosopimuksessa sopijaosapuolina ovat YTN, Pro ja sekä Palvelualojen työnantajat PALTA. Sopimus on irtisanottu päättymään 28.2.2023. Neuvotteluja ei ole vielä aloitettu.
 • ICT-ala
  – alan työehtosopimus  on voimassa 30.11.2023 saakka. Sopimus sanottiin irti ja se päättyi marraskuussa 2022, mutta neuvottelut jatkuvat edelleen.
 • Järjestöala
  – Ylioppilaskunnat ja AMK-opiskelijakunnat: Työehtosopimukset irtisanottiin päättymään 31.1.2023. Neuvottelut uusista työehtosopimuksista alkoivat tammikuun alussa. Neuvotteluja käydään edelleen.
 • Kemian ala
  – 3.11.2022 irtisanottiin nykyinen työehtosopimus, koska osapuolten neuvottelutavoitteet olivat kaukana toisistaan. Neuvottelutapaamiset jatkuvat tammikuussa.
 • Metsäala
  – Metsäalan ylemmillä toimihenkilöillä ei ole työehtosopimusta. Työntekijät ja toimihenkilöt neuvottelevat yrityskohtaisista sopimuksista.
 • Palvelutoimialat (mm. Digita, Finnair, Posti Group, VR, Yle)
  – Finnair, sopimus voimassa 28.2.2022 saakka, neuvottelut käynnistyvät myöhemmin
  – YLE, sopimus voimassa 28.2.2022 saakka, neuvottelut käynnistyvät myöhemmin
  – Digita, sopimus voimassa 31.3.2023 saakka.
  – Viestinvälitys- ja logistiikka-ala, sopimus voimassa 31.10.2021 asti,  neuvottelut käynnissä
  – Informaatiologistiikka-ala, sopimus voimassa 31.1.2024 saakka.
  – Yrityskehitysorganisaatiot, YTN hyväksyi neuvottelutuloksen 31.1.2022 ja alan ylempien toimihenkilöiden uusi työehtosopimus on voimassa 1.2.2022-31.1.2024 (jälkimmäinen on optiovuosi).
 • Rahoitusala
  Rahoitusalan työehtosopimus on voimassa 29.2.2024 saakka. Neuvottelut ns. optiovuodesta päättyivät tuloksettomina ja nyt neuvotellaan koko työehtosopimuksen sisällöstä sekä palkankorotuksista. Alan työehtosopimuksen voimassaolo päättyy 28.2.2023, mikäli sitä ennen sopimusta ei synny. Neuvottelut ovat parhaillaan käynnissä. Tilannetietoa löydät myös alan Facebook-sivuilta.
 • Rakennusala
  – ei voimassaolevaa ylempien työehtosopimusta. Destiassa on yrityskohtainen poikkeus, siellä sovittu työehtosopimusmuutoksesta johtuen, että myös Destian ylempiin toimihenkilöihin sovelletaan toimihenkilöiden rakennusalan työehtosopimusta 1.2.2022 lukien.
 • Suunnittelu- ja konsulttiala
  – Alalle ei ole saatu sovittua uutta työehtosopimusta, sillä neuvotteluosapuolilla on näkemyseroja palkankorotusten tasosta ja rakenteesta. Alalla ollaan oltu sopimuksettomassa tilassa 1.12.2022 lähtien. Koska neuvottelut eivät etene, koko alalle on julistettu venymiskielto alkamaan keskiviikkona 18.1. Kielto on voimassa toistaiseksi. Lisätietoa alan Facebook-sivuilta sekä täältä.
 • Teknologiateollisuus
  – Alalla neuvoteltiin vuoden 2023 palkkaratkaisusta 30.9.2022 asti työehtosopimuksen kirjauksen mukaisesti. Neuvottelutulosta ei syntynyt. Neuvotteluja jatkettiin sopimuksen irtisanomisen takarajaan 14. lokakuuta saakka. Kun ratkaisua ei syntynyt, YTN irtisanoi työehtosopimuksen.
  Neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta käynnistyivät 2. marraskuuta. Neuvotteluja käytiin marraskuussa varsin tiiviisti, mutta valmista ei tullut marraskuun loppuun mennessä. Työehtosopimus päättyi 30.11. ja alalla siirryttiin sopimuksettomaan tilaan. Neuvottelut katkesivat 5.12. näkemyseroon palkankorotusten tasosta ja rakenteesta. Asia siirtyi sovintolautakuntaan. Sen työ päättyi tuloksettomana.
  Neuvotteluja jatkettiin vuodenvaihteen jälkeen, mutta ne päättyivät tuloksettomina 16.1. YTN julisti alalle painostustoimia 17.1. Työriidan sovittelu alkoi valtakunnansovittelijan toimistolla 19.1. ja jatkuu tiiviinä 24.1. alkaen.
  YTN on julistanut alalle ns. venymiskiellon alkamaan 18.1. Venymiskiellon aikana ylemmät toimihenkilöt em. aloilla eivät tee ylityötä, kerrytä saldoja tai matkusta vapaa-ajalla työasioissa. Lisäksi annoimme lakkovaroituksen 1.-3.2. koskien Kolmen päivän lakko (1.-3.2) noin kymmenessä teknologiateollisuuden yrityksessä  alkaa lakkovaroituksen mukaisesti. YTN antoi 31.1. uuden lakkovaroituksen kolmen päivän lakosta 15.-17.2. noin 40 teknologiateollisuuden yrityksessä.
  Neuvottelutilanteesta on järjestetty kahdeksan striimattua ”kyselytuntia”, joissa YTN:n neuvottelupäällikkö Petteri Oksa ja sopimusalavastaava Hannu Takala vastaavat jäseniltä tulleisiin kysymyksiin. Tallenteet ensimmäisestä, toisesta ja  kolmannesta, neljännestä, viidennestä ja kuudennesta webinaareista linkeissä. Webinaarit jatkuvat, vuorossa seitsemäs tallenne.
 • Tietotekniikan palveluala
  – YTN tietoalan normaalisitovan työehtosopimuksen voimassaolo päättyi 30.11.2022. Uutta sopimusta on neuvoteltu marraskuun alusta asti, mutta neuvottelutulosta ei onnistuttu saavuttamaan. Palkankorotuksen lisäksi myös tekstikysymyksiä on edelleen auki. Neuvottelut ovat edelleen käynnissä, seuraava neuvottelutapaaminen on 3.2.2023. Alalla ei ole käynnissä painostustoimia. Seuraa tilannetta alan Facebook-sivulla ja katso myös alan tiedotteet.
 • Yksityinen laboratorioala
  – työehtosopimus on irtisanottu päättymään 28.2.2023. Neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta aloitetaan helmikuussa. Seuraathan viestintäämme. Lähetämme alalla työskenteleville YTN-liittojen jäsenille uutiskirjeitä neuvottelujen etenemisestä.

Ylemmillä toimihenkilöillä ei ole omia työehtosopimuksia elintarvike-, metsä-, vakuutus- tai kaupan aloilla, eikä tilintarkastus- ja liikkeenjohdon konsultoinnin toimialalla.

Sopimukseton tila

Sopimuksettomaan tilaan siirrytään, kun sopimuskausi päättyy eikä uutta sopimusta ole vielä syntynyt. Tällöin työehtosopimuksen mukaista työrauhavelvoitetta ei ole. On syytä huomata, että joulukuun alusta lähtien solmittavissa uusissa työsopimuksissa viittaukset työehtosopimukseen eivät päde, vaan sen sisältämät ehdot on sovittava kaikki erikseen. Päättyneen sopimuksen noudattaminen kuitenkin jatkuu muilta osin niin sanotun jälkivaikutuksen perusteella.

Näissä tilanteissa apunasi on oman YTN-liittosi työsuhdeneuvonta sekä oman yrityksesi henkilöstöedustajat!

Mistä lisää tietoa?

Päivitämme sopimusalakohtaisia uutisia etusivullemme sekä somekanaviimme ja kysymyksiisi vastaavat myös eri sopimusalojen asiantuntijat. Myös oman yrityksesi ylempien toimihenkilöiden luottamusmiehet ovat apunasi. Lähetämme myös alakohtaisia uutiskirjeitä YTN-liittojen jäsenille. Huolehdithan, että työpaikka- ja yhteystietosi ovat ajan tasalla oman liittosi jäsenrekisterissä!

Omaan työsuhteeseesi liittyviin kysymyksiin vastaa oman YTN-liittosi työsuhdeneuvonta.

Somekanavamme:

Twitter: @YTN_ry
Facebook:
YTN:n yleinen FB-sivu
Kaupan ala
Kemian ala
ICT-ala
Finanssiala (=rahoitus- ja vakuutusala)
Suunnitteluala
Tietoala
Teknologiateollisuus


Neuvottelukierros 2021

Asiointipalvelu