Skip to content

Neuvottelut

Neuvottelukierroksemme 2022-2023 on päättynyt. Lämmin kiitos kaikille osallistuneille!
Työehtosopimuksemme löydät täältä.

Jos sinulla on kysyttävää työsuhde- tai lakitukiasioista, olethan yhteydessä omaan liittoosi.

Mistä neuvottelimme?

Neuvottelimme uusista työehtosopimuksista eli tulevista palkankorotuksista, sopimuskauden pituudesta sekä ns. tekstikysymyksistä. Laadullisissa asioissa meille tärkeitä ovat esimerkiksi työaikoihin ja etätöihin liittyvät kysymykset sekä perhevapaiden palkallisuuden kirjaaminen nykylainsäädännön mukaisesti. Neuvottelutavoitteemme löydät täältä.

Tietoa neuvotteluista ja työehtosopimuksista:

 • Arkkitehtisuunnitteluala
  Arkkitehtisuunnittelualalla on uusi työehtosopimus, joka astuu voimaan 10.3.2023. Sopijaosapuolet ovat Ylemmät toimihenkilöt YTN, Palvelualojen työantajat Palta ja Arkkitehtitoimistojen liitto ATL. Lisätietoa täällä.
 • Energia-ala
  – Energia-alalla saavutettiin neuvottelutulos keskiviikkona 8.3.2023.  YTN:n hallitus on hyväksynyt tuloksen 15.  maaliskuuta.
  – Uusi työehtosopimus on voimassa 28.2.2025 asti. Lue lisää uuden sopimuksen sisällöstä.
 • EPA-ala (VTT, Metsähallitus, Finavia, Finnpilot Pilotage, Arctia Meritaito ja Haus)
  –  Sopijaosapuolina ovat YTN, Pro ja JHL sekä Palvelualojen työnantajat PALTA. Uusittu työehtosopimus on voimassa 28.2.2025 asti. Myös yrityskohtaiset työehtosopimukset on neuvoteltu.
  – Senaatti-konserni: Yrityskohtaisen työehtosopimuksen sopijaosapuolina ovat YTN, Pro ja JHL sekä PALTA. Senaatti-konserniin on sovittu uusi työehtosopimus, joka on voimassa 28.2.2025 asti.
  – Tarkastusala: Tarkastusalan sopijaosapuolina ovat YTN, Pro ja sekä Palvelualojen työnantajat PALTA. Alalle on sovittu uusi työehtosopimus, joka on voimassa 28.2.2025 asti. Sopimus julkaistaan YTN:n sivuilla lähiaikoina.
  – DigiFinland: Yrityskohtaisessa työehtosopimuksessa sopijaosapuolina ovat YTN ja sekä Palvelualojen työnantajat PALTA. Uudesta työehtosopimuksesta on saavutettu neuvottelutulos 21.3. Neuvottelutulos käsitellään seuraavaksi osapuolten hallinnoissa.
  – Fintraffic Lennonvarmistus: Yritykseen 13.3.2024 saavutettu neuvottelutulos on hyväksytty 26.3.2024. Sopijaosapuolina ovat YTN, Pro ja sekä Palvelualojen työnantajat PALTA. Työehtosopimus on voimassa 28.2.2025 saakka.
  – Fintraffic Tie ja Meriliikenteenohjaus: Yrityskohtaisessa työehtosopimuksessa sopijaosapuolina ovat YTN, Pro ja sekä Palvelualojen työnantajat PALTA. Sopimus on irtisanottu päättymään 28.2.2023. Neuvottelut ovat käynnissä.
 • ICT-ala
  – Alan tänä vuonna solmittu työehtosopimus  on voimassa 31.12.2024 saakka.
 • Järjestöala
  – Ylioppilaskunnat ja AMK-opiskelijakunnat: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja Palvelutyönantajat Palta ovat hyväksyneet neuvottelutulokset uudeksi ylioppilaskuntien sekä SYL:n työehtosopimukseksi ja ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien sekä SAMOKin työehtosopimukseksi. Sopimukset astuivat voimaan 10.3.2023 ja ovat voimassa tammikuun loppuun 2025 saakka. Lue lisää neuvottelutuloksista.
 • Kemian ala
  – Alalle on hyväksytty uusi työehtosopimus 17.5.
 • Metsäala
  – Metsäalan ylemmillä toimihenkilöillä ei ole työehtosopimusta. Työntekijät ja toimihenkilöt neuvottelevat yrityskohtaisista sopimuksista.
 • Palvelutoimialat (mm. Digita, Finnair, Posti Group, VR, Yle)
  – Finnair, sopimus voimassa 28.2.2022 saakka, neuvottelut käynnistyvät myöhemmin
  – YLE, sopimus voimassa 28.2.2022 saakka, neuvottelut käynnistyvät myöhemmin
  – Digita, sopimus voimassa 31.3.2023 saakka.
  – Viestinvälitys- ja logistiikka-ala, sopimus voimassa 31.10.2021 asti,  neuvottelut käynnissä
  – Informaatiologistiikka-ala, sopimus voimassa 31.1.2024 saakka.
  – Yrityskehitysorganisaatiot, ylempiä toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen sopijaosapuolina ovat YTN ja Palvelualojen työnantajat PALTA. Alalle on sovittu uusi työehtosopimus, joka on voimassa 31.1.2025 asti. Sopimus julkaistaan YTN:n sivuilla lähiaikoina.
 • Rahoitusala
  – Rahoitusalan työehtosopimus hyväksyttiin 9.3.2023. Sopimus on kaksivuotinen ja päättyy 28.2.2025. Lisätietoa sopimuksen sisällöstä löytyy YTN-uutisesta ja muuta ajankohtaista tietoa  alan Facebook-sivuilta.
 • Rakennusala
  – ei voimassaolevaa ylempien työehtosopimusta. Destiassa on yrityskohtainen poikkeus, siellä sovittu työehtosopimusmuutoksesta johtuen, että myös Destian ylempiin toimihenkilöihin sovelletaan toimihenkilöiden rakennusalan työehtosopimusta 1.2.2022 lukien.
 • Suunnittelu- ja konsulttiala
  –  Alalle on sovittu uusi työehtosopimus, joka on voimassa 22.2.2023–30.11.2024. Allekirjoitettu versio työehtosopimuksesta on julkaistu 22.2. Sopimuksen piirissä on noin 25 000 ylempää toimihenkilöä. Lisätietoa alan Facebook-sivuilta sekä täältä.
 • Teknologiateollisuus
  Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus vuosille 2023-2024 on julkaistu. Alalla neuvoteltiin vuoden 2023 palkkaratkaisusta 30.9.2022 asti työehtosopimuksen kirjauksen mukaisesti. Neuvottelutulosta ei syntynyt. Neuvotteluja jatkettiin sopimuksen irtisanomisen takarajaan 14. lokakuuta saakka. Kun ratkaisua ei syntynyt, YTN irtisanoi työehtosopimuksen.
  Neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta käynnistyivät 2. marraskuuta. Neuvotteluja käytiin marraskuussa varsin tiiviisti, mutta valmista ei tullut marraskuun loppuun mennessä. Työehtosopimus päättyi 30.11. ja alalla siirryttiin sopimuksettomaan tilaan. Neuvottelut katkesivat 5.12. näkemyseroon palkankorotusten tasosta ja rakenteesta. Asia siirtyi sovintolautakuntaan. Sen työ päättyi tuloksettomana.
  Neuvotteluja jatkettiin vuodenvaihteen jälkeen, mutta ne päättyivät tuloksettomina 16.1. YTN julisti alalle painostustoimia 17.1. Työriidan sovittelu alkoi valtakunnansovittelijan toimistolla 19.1. ja jatkui tiiviinä. Sovittelussa annettiin sovintoesitys 7.2. (linkki sovintoesitykseen). YTN:n hallitus hylkäsi sovintoesityksen 8.2. Tiedote asiasta.
  YTN julisti alalle ns. venymiskiellon alkamaan 18.1. Venymiskiellon aikana ylemmät toimihenkilöt em. aloilla eivät tehneet ylityötä, kerryttäneet saldoja tai matkustaneet vapaa-ajalla työasioissa. Alalla oli lakko noin kymmenessä yrityksessä 1.-3.2. YTN antoi 31.1. uuden lakkovaroituksen kolmen päivän lakosta 15.-17.2. noin 40 teknologiateollisuuden yrityksessä. Lakko 15.-17.2. peruuntui ja alalle asetettu ns. venymiskielto päättyi 14.2. Lue lisää.
  Neuvottelutilanteesta on järjestetty kahdeksan striimattua ”kyselytuntia”, joissa YTN:n neuvottelupäällikkö Petteri Oksa ja sopimusalavastaava Hannu Takala vastaavat jäseniltä tulleisiin kysymyksiin. Tallenteet ensimmäisestä, toisesta ja  kolmannesta, neljännestä, viidennestä ja kuudennesta webinaareista linkeissä. Webinaarit jatkuvat, vuorossa seitsemäs, kahdeksas ja yhdeksäs tallenne.
 • Tietotekniikan palveluala
  – Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus on hyväksytty liittojen hallinnoissa. Uusi normaalisitova työehtosopimus astuu voimaan 3.3.2023 osapuolten allekirjoitusten jälkeen.
  – Seuraa tilannetta alan Facebook-sivulla ja katso myös alan tiedotteet.
 • Yksityinen laboratorioala
  – alan uusi työehtosopimus 2023–2024 on julkaistu. Tutustu uuteen tessiin tästä. Saavutetun neuvottelutuloksen pääkohdat löydät tästä.
 • Yksityinen opetusala
  Ammattikorkeakoulujen henkilöstö on saanut oman työehtosopimuksen, joka astuu voimaan huhtikuun alusta 2024. Uuden työehtosopimuksen sopijaosapuolet ovat Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ sekä työnantajia edustava Sivistysala. Sopimuksen piirissä on 11 000 henkilöä 21 opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimivissa ammattikorkeakouluissa.

————–

Ylemmillä toimihenkilöillä ei ole omia työehtosopimuksia elintarvike-, metsä-, vakuutus- tai kaupan aloilla, eikä tilintarkastus- ja liikkeenjohdon konsultoinnin toimialalla.

Sopimukseton tila

Sopimuksettomaan tilaan siirrytään, kun sopimuskausi päättyy eikä uutta sopimusta ole vielä syntynyt. Tällöin työehtosopimuksen mukaista työrauhavelvoitetta ei ole. On syytä huomata, että joulukuun alusta lähtien solmittavissa uusissa työsopimuksissa viittaukset työehtosopimukseen eivät päde, vaan sen sisältämät ehdot on sovittava kaikki erikseen. Päättyneen sopimuksen noudattaminen kuitenkin jatkuu muilta osin niin sanotun jälkivaikutuksen perusteella.

Näissä tilanteissa apunasi on oman YTN-liittosi työsuhdeneuvonta sekä oman yrityksesi henkilöstöedustajat!

Mistä lisää tietoa?

Päivitämme sopimusalakohtaisia uutisia etusivullemme sekä somekanaviimme ja kysymyksiisi vastaavat myös eri sopimusalojen asiantuntijat. Myös oman yrityksesi ylempien toimihenkilöiden luottamusmiehet ovat apunasi. Lähetämme myös alakohtaisia uutiskirjeitä YTN-liittojen jäsenille. Huolehdithan, että työpaikka- ja yhteystietosi ovat ajan tasalla oman liittosi jäsenrekisterissä!

Omaan työsuhteeseesi liittyviin kysymyksiin vastaa oman YTN-liittosi työsuhdeneuvonta.

Somekanavamme:

Twitter: @YTN_ry
Facebook:
YTN:n yleinen FB-sivu
Kaupan ala
Kemian ala
ICT-ala
Finanssiala (=rahoitus- ja vakuutusala)
Suunnitteluala
Tietoala
Teknologiateollisuus

 

Aiempia tapahtumia

Syksyllä 2022 käytiin neuvottelut kolmella teknologiateollisuuden alalla ns. optiovuodesta, jossa oli tarkoitus sopia ensi vuoden palkankorotuksista. Sopimuksia ei syntynyt määräaikaan mennessä, sillä työnantajan palkankorotustarjous ei vastannut näkemystämme ylemmille toimihenkilöille maksettavista korotuksista. Teknologiateollisuudessa, tietoalalla sekä suunnittelu- ja konsulttialalla työehtosopimukset irtisanottiin päättymään marraskuun 2022 loppuun. Useilla aloilla alkoi 1.12.2022 sopimukseton tila, jolloin työrauhavelvoite päättyi.

Neuvottelut katkesivat YTN:n ja Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n välillä teknologiateollisuuden sekä suunnittelu- ja konsulttialan osalta, sillä näkemykset palkankorotuksen tasoista erosivat merkittävästi toisistaan. Ratkaisua haettiin em. työehtosopimuksiin kirjatun sovintolautakunnan kautta. Sen työ päättyi joulukuussa tuloksettomana.

Painostustoimet 

 • Teknologiateollisuuden sopimusalalla jatkettiin neuvotteluja tammikuussa, mutta ne päättyivät 16. päivä tuloksettomina. YTN julisti 17.1. ns. venymiskiellon teknologiateollisuuden sopimusalalle sekä suunnittelu- ja konsulttialalle alkamaan 18.1. Venymiskiellon aikana ylemmät toimihenkilöt em. aloilla eivät tee ylityötä, kerrytä saldoja tai matkusta vapaa-ajalla työasioissa. Noin kymmenen alan yritystä oli lakossa 1.-3.2. YTN antoi 31.1. uuden lakkovaroituksen kolmen päivän lakosta 15.-17.2. noin 40 teknologiateollisuuden yrityksessä. Lakko peruuntui ja teknologiateollisuuden alan venymiskiellot päättyivät 14.2.
 • YTN suunnittelu- ja konsulttialalle on saatu neuvottelutulos uudeksi työehtosopimuksesi 16.2.2023. Neuvottelutuloksen myötä alan venymiskielto on päättynyt. Sopimuksen piirissä on noin 25 000 ylempää toimihenkilöä. Neuvottelutulos siirtyy sopijaosapuolten hallintojen käsittelyyn. YTN hyväksyy tai hylkää neuvottelutuloksen omasta puolestaan ensi viikon (viikko 8) alussa. Hyväksyntään asti neuvottelutulos on salainen. 
 • Muilla sopimusaloillamme ei ole painostustoimia käynnissä.

Kysymyksiä ja vastauksia lakosta

Tietoa ylityö- ja vapaa-ajan matkustamisen kiellosta

Teknologiateollisuuden työriidan sovittelu alkoi 19.1. ja jatkui tiiviinä. Sovittelussa annettiin sovintoesitys 7.2. (linkki sovintoesitykseen). YTN:n hallitus hylkäsi sovintoesityksen 8.2. Tiedote asiasta.

Sovittelu jatkui valtakunnansovittelijan toimistolla maanantaina 13.2. ilman tulosta. Sovittelussa annettiin sovintoehdotus 14.2. YTN:n hallitus hyväksyi valtakunnansovittelijan tekemän sovintoehdotuksen teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työriitaan. Lue tiedotteemme.


Neuvottelukierros 2021

Asiointipalvelu