Skip to content

Neuvottelut

Meillä on yli 30 valtakunnallista ja yrityskohtaista työehtosopimusta teollisuudessa, palvelualoilla ja järjestöissä. Edustamme yli 173 000 ylempää toimihenkilöä eli asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä työskentelevää YTN-liittojen jäsentä.

Työehtosopimustemme voimassaolo päättyy valtaosin marraskuussa 2021 ja neuvottelut eri sopimusaloilla käynnistyvät syksyn aikana. Työehtosopimuksemme löydät täältä. Tälle sivulle kokoamme syksyn mittaan tietoa eri alojen neuvottelutilanteista.

Neuvottelukierros 2021

Hallituksemme asetti syyskuussa 2021 neuvotteluihin yleistasoiset tavoitteet, jotka ovat meille tärkeitä jokaisella sopimusalalla, myös ns. sopimuksettomilla aloilla.

 1. Ostovoiman on kasvettava
  Sopimuksilla sovittavien palkankorotusten tulee ylittää ennakoitu inflaatio ja mahdolliset verotuksen muutokset. Korotusten tulee sisältää yleiskorotuselementti, jonka tulee olla selvästi suurempi kuin mahdollinen työnantajan jakama erä. Työnantajan jakaman erän tulee olla selkeästi määritelty käyttötarkoituksen ja siitä saatavien tietojen suhteen. Korotusten jaolle on oltava sitova perälauta.
 2. Kunnon ehdot myös etätyöhön
  Asiantuntijalla tulee olla laaja oikeus ja mahdollisuus päättää työnsä tekemisen ajasta ja paikasta. Työajan seurannan ja työajanjoustojen pitää olla yhtä lailla käytettävissä huolimatta työskentelypaikasta.Sopimuksissa tulee vahvistaa työnantajan velvollisuus huolehtia etätyön vakuutusturva samalle tasolle kuin työpaikalla, huolehtia ergonomiasta, oikeus käyttää työnantajan välineitä ja määritellä työmatkojen alkaminen ja loppuminen. Työntekijälle tulee vahvistaa oikeus tehdä etätyötä omasta halustaan.
 3. Työaika kuuluu myös asiantuntijatyöhön
  Työaikasaldojen hallintaa on vahvistettava. Kun työntekijän saldokertymä on täynnä, tulee työnantajan käydä työntekijän kanssa keskustelu saldojen vähentämisestä ja siitä, että saldomaksimin ylittävää työtä ei tule tehdä.Työajan enimmäismäärä laskettaessa on huomioitava kaikki työ huolimatta siitä, missä ja koska se on tehty. Jos käytetään ns. työaikaleikkureita on huolehdittava siitä, että saldon täyttyessä esihenkilö ja ylempi toimihenkilö käyvät keskustelun saldon saattamisesta saldorajan alle.
 4. Perhevapaat ajan tasalle
  Perhevapaat on sopimuksissa uudistettava lainsäädännön hengen mukaisesti. Sukupuolittuneet termit on vaihdettava neutraaleihin ja molemmille vanhemmille tarjotaan yhdenvertainen oikeus samanpituiseen palkalliseen vanhempainvapaaseen. Vahvennetaan oikeutta ja mahdollisuutta molemmille vanhemmille osa-aikaiseen vanhempainvapaan pitämiseen. Molempien vanhempien mahdollisuutta osallistua synnytystä edeltäviin hoitokäynteihin vahvennetaan.
 5. Lapsen isovanhemmilla tulee olla oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen
  Työsopimuslain tarkoittaman omaishoitovapaan tulee olla palkallista.
 6. Hyvinvointi ja sopiminen kunniaan
  Asiantuntijatyön työhyvinvointia on vahvistettava työpaikoilla. Sopimuksiin haetaan määräystä erillisestä asiantuntijatyötä/ylempiä toimihenkilöitä koskevasta työhyvinvointiohjelmasta. Ohjelmassa voidaan esimerkiksi ottaa kantaa työaikajärjestelyjen, johtamis- ja esihenkilötyön ja työhön vaikuttamisen vaikutuksesta työhyvinvointiin.
 7. Vapaa-ajalla matkustamisen tulee olla korvattavaa.
  Aidon työpaikkakohtaisen sopimisen mahdollisuuksia tulee vahvistaa vahventamalla luottojen suojaa sekä tiedonsaantia sopimusalalle sopivalla tavalla.

Lisätietoja tavoitteistamme antava puheenjohtaja Teemu Hankamäki, neuvottelupäällikkö Petteri Oksa sekä eri sopimusalojemme asiantuntijat.


Neuvottelukierros 2020

Mistä lisää tietoa?

Päivitämme sopimusalakohtaisia uutisia etusivullemme sekä somekanaviimme ja kysymyksiisi vastaavat myös eri sopimusalojen asiantuntijat. Myös oman yrityksesi ylempien toimihenkilöiden luottamusmiehet ovat apunasi. Lähetämme myös alakohtaisia uutiskirjeitä YTN-liittojen jäsenille. Huolehdithan, että työpaikka- ja yhteystietosi ovat ajan tasalla oman liittosi jäsenrekisterissä!

Omaan työsuhteeseesi liittyviin kysymyksiin vastaa oman YTN-liittosi työsuhdeneuvonta.

Somekanavamme:

Twitter: @YTN_ry

Facebook:
YTN:n yleinen FB-sivu
Kaupan ala
Kemian ala
ICT-ala
Finanssiala (=rahoitus- ja vakuutusala)
Suunnitteluala
Tietoala
Teknologiateollisuus