Skip to content

Edunvalvonta

YTN Metsäteollisuus valvoo ylempien toimihenkilöiden etuja paperiteollisuudessa, mekaanisessa metsäteollisuudessa sekä puusepänteollisuudessa.

Vuosituhannen vaihteen jälkeen alkanut metsäteollisuuden rakennemuutos koetteli ylempiä toimihenkilöitä pitkään. Seurauksena oli irtisanomisia ja lomautuksia. Epävarmuus lisäsi paikallistason edunvalvonnan tarvetta sekä vaatimuksia muutosturvan kehittämiseen.

Nyt metsäteollisuus elää uutta aikakautta, ja alan markkinatilanne on vuonna 2018. Tämä näkyy ylempien toimihenkilöiden työssä kiristyneitä aikatauluina sekä henkilökohtaisen työmäärän kasvuna. Kaksi kolmesta metsäteollisuuden ylemmästä toimihenkilöstä kokee työmääränsä ajoittain tai jatkuvasti liian suurena.