Skip to content

ICT-ala

Ict-alalla ylemmät toimihenkilöt työskentelevät muun muassa teleoperaattoreilla, puhelinyhtiössä, verkonrakennus- ja ylläpitoyrityksissä sekä muutamissa it-alan yrityksissä.

Ict-alan keskeisiä yrityksiä ovat teleoperaattorit Telia, Elisa ja DNA. Muita alan yrityksiä ovat esimerkiksi Cinia, Eltel Networks ja Empower. YTN edustaa alalla yli 3 000 asiantuntijaa ja esimiestä.

Täältä löydät alan työehtosopimuksen 22.3.2023-31.12.2024.

Alan työnantajaliitto on Palvelualojen työnantajat PALTA ry. Ylemmillä toimihenkilöillä on alalla oma työehtosopimuksensa.

Ict-alan taustaryhmän tehtävänä on toimia oman alansa kysymysten asiantuntijaryhmänä. Ryhmä valmistelee oman alansa sopimustavoitteet ja arvioi, ovatko saavutetut neuvottelutulokset hyväksyttävissä. Ryhmä myös vastaa neuvottelutoiminnan tukivalmiudesta sekä seuraa alan työehtojen kehittymistä.

Asiointipalvelu