Skip to content

ICT-ala

Ict-alalla ylemmät toimihenkilöt työskentelevät muun muassa teleoperaattoreilla, puhelinyhtiössä, verkonrakennus- ja ylläpitoyrityksissä sekä muutamissa it-alan yrityksissä.

Ict-alan keskeisiä yrityksiä ovat teleoperaattorit Telia, Elisa ja DNA. Muita alan yrityksiä ovat esimerkiksi Cinia, Eltel Networks ja Empower. YTN edustaa alalla yli 3 000 asiantuntijaa ja esimiestä.

Alan työnantajaliitto on Palvelualojen työnantajat PALTA ry. Ylemmillä toimihenkilöillä on alalla oma työehtosopimuksensa.

Ict-alan taustaryhmän tehtävänä on toimia oman alansa kysymysten asiantuntijaryhmänä. Ryhmä valmistelee oman alansa sopimustavoitteet ja arvioi, ovatko saavutetut neuvottelutulokset hyväksyttävissä. Ryhmä myös vastaa neuvottelutoiminnan tukivalmiudesta sekä seuraa alan työehtojen kehittymistä.