Skip to content

Järjestötyön teesit

Järjestöissä ei pelkkä asiantuntijuus riitä.

 • Substanssin, hallinnon, viestinnän ja kaiken osaaminen huomioitava työn vaativuutta arvioitaessa. Työnantajan tuki osaamisen kehittämiselle!

  Niin paljon työtä, niin vähän rahaa.

 • Palkka ja työehdot työn vaativuutta vastaaviksi!

  Järjestötyössä on tunteen paloa.

 • Ei saa olla loppuun paloa!

  Järjestötyö on tulevaisuuden ala.

 • Yhteiskunnan tukipilari! Laajenee, kehittyy, uusiutuu!

  Järjestötyöntekijä joustaa hyvässä ja pahassa.

 • Työ on merkityksellistä! Joustot molempiin suuntiin!
Asiointipalvelu