Skip to content

Sopimustoiminta

Metsäteollisuuden työnantajia edustaa Metsäteollisuus ry. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n ja Metsäteollisuus ry:n välille on solmittu Perussopimus sekä Yhteistoimintasopimus. Perussopimuksessa on luonteeltaan suositusluontoinen eikä sisällä työehtosopimusvaikutusta. Työehtosopimusvaikutteinen Yhteistoimintasopimus pitää sisällään ylempien toimihenkilöiden henkilöstön edustusjärjestelmän.

Muista Suomen vientialoista poiketen metsäteollisuuden ylemmillä toimihenkilöillä ei ole omaa työsuhteen keskeisiä ehtoja sisältävää työehtosopimusta. Metsäteollisuuden ylempien toimihenkilöiden palkankorotuksista sovittiin palkkapöytäkirjoilla vuoteen 2014 saakka. Sen jälkeen metsäteollisuuden ylemmät ovat olleet sopimuksettomassa tilassa.

YTN on toistuvasti tehnyt neuvottelualoitteita ylempien työehtosopimuksen aikaansaamiseksi. Työnantajaa edustava Metsäteollisuus ry ei ole kuitenkaan suostunut neuvottelemaan työehtosopimuksesta.

Työehtosopimuksen puuttuminen tarkoittaa sitä, että metsäteollisuuden ylempien tulee sopia työsopimuksessaan asioista, jotka tavallisesti sovitaan työehtosopimuksessa. Näitä ovat muun muassa sairausajan palkka, äitiys- ja isyysvapaat sekä lomaraha.

Metsäalalla kaikkien muiden henkilöstöryhmien palkankorotuksista on sovittu työehtosopimuksella, ylemmät toimihenkilöt ovat jääneet palkoissaan ilman sopimuskorotuksia.

Ilman työehtosopimusta ei myöskään kilpailukykysopimuksessa sovittua vuotuisen työajan pidentämistä voida laillisesti ulottaa metsäteollisuuden ylempiin toimihenkilöihin.