Skip to content

Sopimustoiminta

Työnantajia edustava Metsäteollisuus ry irtisanoi metsäalan ylempiä toimihenkilöitä koskevan Perussopimuksen ja Yhteistoimintasopimuksen päättymään 31.12.2021. Perussopimus oli suositusluontoinen sopimus, jossa ei ollut työehtosopimusvaikutuksia. Yhteistoimintasopimus puolestaan oli työehtosopimusluontoinen, ja sen sisältönä oli ylempien toimihenkilöiden henkilöstöedustusjärjestelmä.

Metsäteollisuuden ylemmillä toimihenkilöillä ei ole ollut omaa työehtosopimusta. Työehdot ovat määräytyneet yrityskohtaisesti kunkin oman toimisäännön tai ohjeistuksen mukaisesti. Metsäteollisuus ry ja YTN ovat sopineet palkankorotuksista palkkapöytäkirjalla, mutta työnantajaliitto ei ole vuoden 2014 jälkeen suostunut allekirjoittamaan palkkapöytäkirjasopimusta. Tästä tilanteesta johtuen ylemmät toimihenkilöt ovat olleet sopimuksettomassa tilassa.

YTN on toistuvasti tehnyt neuvottelualoitteita ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen aikaansaamiseksi. Metsäteollisuus ry ei ole kuitenkaan suostunut neuvottelemaan työehtosopimuksesta. 1.10.2020 Metsäteollisuus ry ilmoitti irtautuvansa valtakunnallisesta työehtosopimustoiminnasta kaikkien henkilöstöryhmien osalta. Näin ollen jatkossa ei tule valtakunnallista toimihenkilösopimusta, jonka ehtoja voitaisiin käyttöönottaa soveltuvin osin myös ylempien toimihenkilöiden työntekemisen ehtoihin.

Työehtosopimuksen puuttuminen tarkoittaa sitä, että metsäteollisuuden ylempien toimihenkilöiden tulee sopia omassa työsopimuksessaan asioista, joita tavallisesti sovitaan työehtosopimuksessa. Näitä ovat muun muassa sairausajan palkka, äitiys- ja isyysvapaat sekä lomaraha. Mikäli sinulla on kysyttävää tai epäselvyyttä työsuhteeseesi sovellettavista ehdoista, ole yhteydessä oman ammattiliittosi asiantuntijoihin varmistaaksesi sinua koskevat työehdot.

Asiointipalvelu