Skip to content

Elintarvikeala

Ylempien toimihenkilöiden keskipalkka alalla oli syyskuussa 2022 Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) tilaston mukaan 5 351 euroa ja YTN:n oman palkkatutkimuksen mukaan 5 552 euroa kuukaudessa vuonna 2022.

YTN:n omassa datassa ylempien ryhmää kuvaavat asematasokuvaajalla keskijohtoon ja asiantuntijatasoon kuuluvat vastaajat, ts. siinä ei ole suoraa tietoa vastaajien henkilöstöryhmästä. YTN-datassa kaikkien elintarvikealalla toimineiden vastaajien mediaanipalkka syksyllä 2022 oli 4 970 euroa kuukaudessa.

Elintarviketeollisuuden ylemmillä toimihenkilöillä ei ole sitovaa vähimmäistyöehdot määrittävää työehtosopimusta.

Työehdot määräytyvät työsopimuksen ja työlainsäädännön nojalla. YTN on sopinut työnantajaliitto Elintarviketeollisuusliitto ry:n (ETL) kanssa suositusluonteisesta Ylempien Toimihenkilöiden perussopimuksesta. Alalle on annettu liittojen yhteinen suositus palkantarkistuksista elintarviketeollisuuden ylemmille toimihenkilöille. Tutustu suosituksiin: vuodet 2023-2024, 2022, 2021 ja 2020.

Alan ylemmät toimihenkilöt työskentelevät laajasti erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä liiketoiminta- ja yleisjohdon, myynnin ja markkinoinnin, tuotekehityksen, ostotoiminnan, asiakasrajapinnan, laadun ja suunnittelun tehtävissä. Alan suurimpia työnantajia ovat: Valio Oy, Apetit Oyj, Raisio Oyj, HKScan Oyj, Atria Oyj, Fazer-konserni, Vaasan Oy, Oy Hartwall Ab, Saarioinen Oy, Oy Gustav Paulig Ab ja Oy Sinebrychoff Ab.

Akava on laatinut Ruokaohjelman, jossa tarjotaan eväitä ruokasektorin kasvuun, omavaraisuuteen ja hyvinvointiin.

Asiointipalvelu