Skip to content

Kemian ala

Kemian ala on YTN:n kolmanneksi suurin. Alan ylemmillä toimihenkilöillä on ollut voimassa työehtosopimus vuodesta 2010. YTN:n kemian alalla toimii yhdeksän virallisesti rekisteröityä yritysyhdistystä.

Kemian alalla ylemmät toimihenkilöt sijoittuvat useammin keskijohtoon kuin koko YTN:ssä (Koko YTN suluissa).

  • Ylin johto ja johto 10 % (12 %)
  • Ylempi keskijohto 20 % (14 %)
  • Alempi keskijohto 11 % (9 %)
  • Asiantuntija 54 % (59 %)
  • Toimihenkilö 5 % (6 %)

Kemianteollisuudessa suurimmat epäkohdat ylempien toimihenkilöiden työsuhteen ehdoissa liittyvät ylitöiden sekä työasioissa matkustamiseen käytetyn ajan korvaamiseen. Lue lisää

Työehtosopimus

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja on yleissitova työehtosopimus, joten myös työnantajaliitto Kemianteollisuus ry:n järjestäytymättömien kemian alan yritysten tulee noudattaa sopimuksen ehtoja. Työehtosopimuksen piirissä on noin 8 000 ylempää toimihenkilöä.

Paikallinen sopiminen kemian aloilla -opas ohjeistaa neuvotteluosapuolia paikallisten sopimusten tekemiseen. Opas on Kemianteollisuus KT:n, Teollisuusliiton, Pron ja YTN:n yhteinen.