Skip to content

Kemian ala

Kemian ala on YTN:n kolmanneksi suurin. Alan ylemmillä toimihenkilöillä on ollut voimassa työehtosopimus vuodesta 2010. YTN:n kemian alalla toimii yhdeksän virallisesti rekisteröityä yritysyhdistystä.

Kemian alalla ylemmät toimihenkilöt sijoittuvat useammin keskijohtoon kuin koko YTN:ssä (Koko YTN suluissa).

  • Ylin johto ja johto 10 % (12 %)
  • Ylempi keskijohto 20 % (14 %)
  • Alempi keskijohto 11 % (9 %)
  • Asiantuntija 54 % (59 %)
  • Toimihenkilö 5 % (6 %)

Kemianteollisuudessa suurimmat epäkohdat ylempien toimihenkilöiden työsuhteen ehdoissa liittyvät ylitöiden sekä työasioissa matkustamiseen käytetyn ajan korvaamiseen. Lue lisää

Työehtosopimus

Kemian alan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus ajalle 2.2.2022-31.1.2024 (Kollektivavtal för högre tjänstemän inom kemiindustrin 2.2.2022-31.1.2024) on solmittu ja julkaistu. Sopimuksen sisältö on esitelty lyhyesti henkilöstöryhmien ja Kemianteollisuus ry:n yhteisessä kalvosarjassa. Keskeiset muutokset on lueteltu neuvottelutulosta koskevassa dokumentissa.

Kemian alan ylempien toimihenkilöiden vanha työehtosopimus oli sovittu vuosille 2020–2021. Työehtosopimukseen tulevista muutoksista pidettiin infotilaisuus, josta on tehty tallenne. Muutokset on tiivistetty myös pdf-muotoon tiedostossa Tes-infot kevät 2020. Varsinainen sopimusteksti on sopimussivuilla.

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja on yleissitova työehtosopimus, joten myös työnantajaliitto Kemianteollisuus ry:n järjestäytymättömien kemian alan yritysten tulee noudattaa sopimuksen ehtoja. Työehtosopimuksen piirissä on noin 9 000 ylempää toimihenkilöä.

Paikallinen sopiminen kemian aloilla -opas ohjeistaa neuvotteluosapuolia paikallisten sopimusten tekemiseen. Opas on Kemianteollisuus KT:n, Teollisuusliiton, Pron ja YTN:n yhteinen.

Liittojen yhteinen harjoitteluopas neuvoo yrityksiä harjoittelijan palkkaamiseen liittyvissä asioissa. Opas päivitetään vuonna 2022. Nyt tiedossa olevat lainsäädäntö- ja muut muutokset voit lukea tästä: Saate kemian alojen harjoitteluoppaaseen vuodelle 2022

Hiilineutraali kemia 2045

Kemianteollisuus on asettanut tavoitteekseen, että ala on hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä. Ohjelmasta kerrotaan lisää Kemianteollisuus ry:n sivuilla.

Asiointipalvelu