Skip to content

Kemian ala

Kemian ala on YTN:n kolmanneksi suurin. Alalla työskentelee noin 8 000 ylempää toimihenkilöä. Alan ylemmillä toimihenkilöillä on ollut voimassa työehtosopimus vuodesta 2010. YTN:n kemian alalla toimii yhdeksän virallisesti rekisteröityä yritysyhdistystä.

Lisää tietoa kemian alan ylemmistä toimihenkilöistä voi tarkastella YTN-datasta.

Alalle neuvotellaan uutta työehtosopimusta. Neuvottelutilanteesta tuorein tieto on neuvottelusivulla.

Kemian alan uutiset ja tiedotteet voi lukea YTN:n uutisista.

Työehtosopimus

Kemian alan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus on irtisanottu ja päättyy 31.1.2023. Uuden työehtosopimuksen neuvottelut ovat käynnissä. Vanhan työehtosopimuksen kirjauksia noudatetaan uuden sopimuksen tekemiseen asti.

Lue lisää työehtosopimuksesta ja paikallisesta sopimisesta.

Kemian alan ohjelmat ja materiaalit

Kemian alalla on käynnissä useita ohjelmia, joiden tarkoituksena on kehittää alaa. Tarjolla on lisäksi oppaita henkilöstöedustajien tueksi.

Lue lisää hyvinvointi- ja vastuullisuusohjelmista.

Kemian alan taustaryhmä ja toimijat

Kemian alan ylempien toimihenkilöiden edunvalvonnan tukena toimii taustaryhmä. Sen jäsenet edustavat ylempiä toimihenkilöitä kemian alan yrityksissä.
Edunvalvonnan käytännön työstä vastaa YTN:n kemian alan toimijaryhmä.

Katso taustaryhmän ja toimijoiden tiedot täältä.

Asiointipalvelu