Skip to content

Kemiindustrin

Kemiindustrin är den tredje största branschen i YTN. De högre tjänstemännen i branschen har haft ett gällande kollektivavtal sedan 2010. Inom YTN:s kemiindustri finns nio officiellt registrerade företagsföreningar.

Inom kemiindustrin arbetar de högre tjänstemännen oftare inom mellanledningen än i hela YTN (hela YTN inom parentes).

  • Högsta ledningen och ledningen 10 % (12 %)
  • Den högre mellanledningen 20 % (14 %)
  • Den lägre mellanledningen 11 % (9 %)
  • Sakkunnig 54 % (59 %)
  • Tjänsteman 5 % (6 %)

I kemiindustrin gäller de största missförhållandena i fråga om villkoren för de högre tjänstemännens anställningsförhållanden ersättning av övertidsarbete samt tid som används för resor i arbetet. Läs mer (på finska)

Kollektivavtal

Protokoll gällande högre tjänstemän inom kemiindustrin är ett allmänt bindande kollektivavtal, så även arbetsgivarförbundet Kemiindustrin rf:s företag inom kemibranschen som inte organiserat sig ska följa avtalsvillkoren. Kollektivavtalet omfattar cirka 8 000 högre tjänstemän.

Läs mera (på finska):

Kontaktuppgifter och stödgrupp

Kollektivavtal och lokala avtal i kemibranschen

Välbefinnande och ansvar i kemibranschen

På Svenska
Asiointipalvelu