Skip to content

Hyvinvointi ja vastuullisuus kemian alalla

Yrityksille on kehitetty työkaluja, jotka käsittelevät työntekijöiden sisäistä motivaatiota, työhyvinvoinnin itsearviointia ja mittaamista.

Yritysten käyttöön on myös tuotettu Varhaisen välittämisen opas, jonka pohjalta yritykset voivat luoda oman varhaisen välittämisen toimintamallin.

Työturvallisuuskeskus on julkaissut Kohteliaasti kemian aloilla -oppaan häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi työpaikoilla.

Kemianteollisuus on asettanut tavoitteekseen, että ala on hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä. Ohjelmasta kerrotaan lisää Kemianteollisuus ry:n sivuilla.

Liittojen yhteinen harjoitteluopas neuvoo yrityksiä harjoittelijoiden ja kesätyöntekijöiden palkkaamiseen liittyvissä asioissa. Opas päivitettiin vuonna 2023.

Responsible Care – kestävä kehitys kemian alalla

Responsible Care – kestävän kehityksen vastuullisuusohjelmassa on mukana kaikkiaan yli 60 maata ympäri maailmaa. Suomessa on tehty kestävän kehitystä tukevaa kehitystyötä 25 vuotta.

Suomessa ohjelmaan on sitoutunut 95 yritystä, jotka edustavat noin 80 % kemianteollisuuden tuotannosta ja noin 60 % henkilöstöstä Suomessa.

Resposible Care -ohjelman keskeiset teemat:

  • Luonnonvarojen kestävä käyttö
  • Tuotannon ja tuotteiden kestävyys ja turvallisuus
  • Hyvinvoiva työyhteisö
  • Avoin vuorovaikutus ja yhteistyö
  • Vastuullisuustyön tuloksia seurataan vuosittain koottavilla indikaattoritiedoilla.

Kemianteollisuus ry koordinoi ohjelman toteutusta Suomessa. TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ovat mukana ohjelman seurannassa ja kehittämisessä.

Vastuullisuusvisa

Asiointipalvelu