Skip to content

Yksityinen laboratorioala

Alalla työskentelevät ylemmät toimihenkilöt ovat koulutukseltaan muun muassa kemistejä, biologeja ja diplomi-insinöörejä.

Yksityisen laboratorioalan työehtosopimuksesta saatiin neuvottelutulos ja sen ovat sopimusoaspuolet hyväksyneet. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2020–28.2.2022.  Neuvotteluosapuolina ovat Ylemmät Toimihenkilöt YTN, Ammattiliitto Pro ja Palvelualojen työnantajat Palta. Tutustu tästä työehtosopimukseen.

Työehtosopimuksen nettiversio julkistaan näillä sivuilla lähiaikoina.

TES:iä noudatetaan alan yrityksissä ylempien toimihenkilöiden ja toimihenkilöiden työehdoissa.

Työehtosopimuksen piirissä on noin 130 YTN-liittojen jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvat pääasiassa

 • elintarvikelaboratoriot
 • ympäristöalojen laboratoriot
 • teollisuutta palvelevat laboratoriot

Soveltamisalaan kuuluvilla yrityksillä on päätoimialana mm.

 • laboratoriotutkimukset
 • muu luonnontieteellinen tutkimus ja kehittäminen
 • muu tekninen testaus ja analysointi

Alan yrityksissä harjoitetaan palvelutoimintaa ja taustalla oleva tieteenala on kemia ja mikrobiologia.

Valtio ja kunnat ovat yksityistäneet ja yksityiset yritykset ulkoistaneet 2000-luvulla laboratoriotoimintojaan. Sen seurauksena on syntynyt joukko yksityiseen palvelusektoriin kuuluvia laboratorioita, jotka palvelevat sekä yksityistä että julkista sektoria. Laboratoriot tekevät monenlaista analytiikkaa ja testaustoimintaa, joka liittyy esimerkiksi elintarvike- ja ympäristötutkimuksiin ja/tai teollisuuden prosesseihin.

Suurimmat työnantajat alalla ovat

 • ALS Finland Oy
 • Biosafe – Biological Safety Solutions Ltd/Oy
 • Eurofins Scientific Finland Oy
 • Kokemäenjoen Vesistön Vesiensuojeluyhdistys ry
 • Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
 • Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy
 • SGS Inspection Services
 • SYRINX Bioanalytics Oy