Skip to content

Yksityinen laboratorioala

Alalla työskentelevät ylemmät toimihenkilöt ovat koulutukseltaan muun muassa kemistejä, biologeja ja diplomi-insinöörejä.

Yksityisen laboratorioalan toimihenkilöiden työehtosopimus on irtisanottu 26.11.2019 ja sopimus päättyy 31.1.2020. Neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta alalle käydään tammikuussa 2020. Neuvotteluosapuolina ovat Ylemmät Toimihenkilöt YTN, Ammattiliitto Pro ja Palvelualojen työnantajat Palta.

TES:iä noudatetaan alan yrityksissä ylempien toimihenkilöiden ja toimihenkilöiden työehdoissa.

Työehtosopimuksen piirissä on noin 130 YTN-liittojen jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvat pääasiassa

 • elintarvikelaboratoriot
 • ympäristöalojen laboratoriot
 • teollisuutta palvelevat laboratoriot

Soveltamisalaan kuuluvilla yrityksillä on päätoimialana mm.

 • laboratoriotutkimukset
 • muu luonnontieteellinen tutkimus ja kehittäminen
 • muu tekninen testaus ja analysointi

Alan yrityksissä harjoitetaan palvelutoimintaa ja taustalla oleva tieteenala on kemia ja mikrobiologia.

Valtio ja kunnat ovat yksityistäneet ja yksityiset yritykset ulkoistaneet 2000-luvulla laboratoriotoimintojaan. Sen seurauksena on syntynyt joukko yksityiseen palvelusektoriin kuuluvia laboratorioita, jotka palvelevat sekä yksityistä että julkista sektoria. Laboratoriot tekevät monenlaista analytiikkaa ja testaustoimintaa, joka liittyy esimerkiksi elintarvike- ja ympäristötutkimuksiin ja/tai teollisuuden prosesseihin.

Suurimmat työnantajat alalla ovat

 • Eurofins Scientific Finland Oy
 • Kokemäenjoen Vesistön Vesiensuojeluyhdistys ry
 • Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
 • Nab Labs Oy
 • Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy
 • SGS Inspection Services
 • Yhtyneet Medix laboratoriot Oy