Skip to content

Yksityinen laboratorioala

Alalla työskentelevät ylemmät toimihenkilöt ovat koulutukseltaan muun muassa kemistejä, biologeja ja diplomi-insinöörejä.

Alan uusi TES – Yksityisen laboratorioalan toimihenkilöiden työehtosopimus 2023–2025 – on julkaistu, pääset tästä tutustumaan sen sisältöihin.

Helmikuun lopussa sovitun neuvottelutuloksn pääkohdat voit lukea tästä

TES:iä noudatetaan alan järjestäytyneissä yrityksissä ylempien toimihenkilöiden ja toimihenkilöiden työehdoissa.

Työehtosopimuksen piirissä on noin 150 YTN-liittojen jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvat pääasiassa

 • elintarvikelaboratoriot
 • ympäristöalojen laboratoriot
 • teollisuutta palvelevat laboratoriot

Soveltamisalaan kuuluvilla yrityksillä on päätoimialana mm.

 • laboratoriotutkimukset
 • muu luonnontieteellinen tutkimus ja kehittäminen
 • muu tekninen testaus ja analysointi

Alan yrityksissä harjoitetaan palvelutoimintaa ja taustalla oleva tieteenala on kemia ja mikrobiologia.

Valtio ja kunnat ovat yksityistäneet ja yksityiset yritykset ulkoistaneet 2000-luvulla laboratoriotoimintojaan. Sen seurauksena on syntynyt joukko yksityiseen palvelusektoriin kuuluvia laboratorioita, jotka palvelevat sekä yksityistä että julkista sektoria. Laboratoriot tekevät monenlaista analytiikkaa ja testaustoimintaa, joka liittyy esimerkiksi elintarvike- ja ympäristötutkimuksiin ja/tai teollisuuden prosesseihin.

Suurimmat työnantajat alalla ovat

 • ALS Finland Oy
 • Biosafe – Biological Safety Solutions Ltd/Oy
 • Eurofins Scientific Finland Oy
 • Kokemäenjoen Vesistön Vesiensuojeluyhdistys ry
 • Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
 • Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy
 • SGS Inspection Services
 • SYRINX Bioanalytics Oy
Asiointipalvelu