Skip to content

Palkkakeskustelujärjestelmä

Palkkakeskustelujärjestelmä otettiin käyttöön rahoitusalalla vuonna 2007. Palkkakeskustelun tarkoituksena on, että jokainen toimihenkilö saa vuosittain keskustella esimiehensä kanssa työtehtävien, työsuorituksen ja palkan vastaavuudesta toisiinsa.

Palkkakeskustelumallin käyttöönotolla on tavoiteltu sitä, että rahoitusalalla toimivat henkilöt kokevat selkeän yhteyden oman toimintansa ja maksettujen palkankorotusten välillä. Yksi tärkeimmistä tavoitteista palkkakeskustelumallia käytettäessä on, että palkkaus koetaan oikeudenmukaiseksi. Oikeudenmukaisuutta lisää muun muassa se, että järjestelmää sovelletaan tasapuolisesti ja läpinäkyvästi. Palkkauksen tulisi myös kannustaa yrityksen näkökulmasta keskeisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Rahoitusalalla toimiville toimihenkilöille ja esimiehille tehty Palkkakeskusteluopas on laadittu yhteistyössä Finanssiala FA:n, Ammattiliitto Pron, Ammattiliitto Nousun ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n kanssa.

Rahoitusalan palkkakeskusteluopas_2020