Skip to content

Yksityinen opetusala

Yksityisellä opetusalalla työskentelee noin 24 000 henkilöä.  Alan työehtosopimus on yleissitova, jonka piirissä ovat yksityisiä yleissivistäviä oppilaitoksia, ammattioppilaitoksia, musiikkioppilaitoksia, kansalais- ja kansanopistoja sekä ammattikorkeakouluja. Alan sopijaosapuolet ovat työnantajia edustava Sivistystyönantajat Sivista sekä työntekijöitä edustavat ammattiliitot JHL, Jyty ja OAJ.

Alalla työskentelee noin 2000 YTN-liittojen jäsentä opettajina sekä erilaisissa asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä esimerkiksi taloushallinnon, viestinnän, tutkimuksen ja projektien parissa. YTN ei toistaiseksi ole sopijaosapuolena, mutta haluamme jatkossa kehittää alan jäsentemme edunvalvontaa ja työoloja. Yksityisen opetusalan toiminta käynnistettiin elokuussa 2022.

Alan sopimustoiminnan kehittyminen

Vuosikymmenen vaihteessa sopimusalalla oltiin tilanteessa, jossa noin puolet ammattikorkeakouluista kuului työnantajaliitto AVAINTAan ja puolet työnantajaliitto Sivistaan. Tämän jälkeen lähes kaikki AVAINTAan järjestäytyneet ammattikorkeakoulut ovat siirtyneet Sivistan jäseniksi. AVAINTA-ammattikorkeakouluissa työskentelevät YTN-liittojen jäsenet olivat toisen akavalaisen neuvottelujärjestön, Julkisalan koulutettujen JUKOn neuvottelemassa AVAINTESsissä. Työnantajaliiton vaihtumisten myötä ammattikorkeakoulut ovat nyt käytännössä kokonaan sellaisen työehtosopimuksen piirissä, jossa JUKO tai YTN eivät ole (vielä) sopijaosapuolina. Palkansaajapuolelta sopijaosapuolina yksityisen opetusalan työehtosopimuksessa ovat perinteisesti olleet OAJ, JHL ja Jyty

YTN-liittojen yksityisellä opetusalalla työskentelevillä jäsenillä ei ole työehtosopimukseen perustuvia henkilöstöedustajia (pääluottamusmiehiä tai luottamusmiehiä). Tavoittelemme pääsyä sopijaosapuoleksi alan työehtosopimukseen, jotta kaikkien alalla työskentelevien korkeakoulutettujen työoloja ja -ehtoja voidaan kehittää tasapuolisesti. Tästä syystä YTN on aktiivisesti selvittänyt alan tilannetta ja perustanut alalle oman sopimusalan.

Keitä alalla työskentelevät YTN-liittojen jäsenet ovat?

Jäsenemme toimivat ammattikorkeakouluissa opetus-, hallinto- ja tukipalvelutehtävissä. Heidän työlleen on ominaista itsenäisyys, vastuu sekä ammattitaidon takaamat valmiudet sekä korkeakoulututkinto. Yksityisen opetusalan suurimpia jäsenryhmiä ovat diplomi-insinöörit, ekonomit, Akavan Erityisalojen jäsenet, insinöörit, Tieteentekijöiden liiton jäsenet ja tradenomit. Ryhmäämme kuuluvat myös yhteiskunta-alan korkeakoulutetut, lakimiehet, psykologit sekä Loimun ja Agronomiliiton jäsenet.

Tule mukaan alan toimintaan!

Tavoitteenamme on saada viralliset henkilöstöedustajat alan työpaikoille, jotta esimerkiksi yhteistoiminnassa sekä paikallisessa sopimisessa kuuluu myös YTN-liittojen jäsenten ääni. Samalla tiedonkulku tehostuu ja jäsenillä on mahdollisuus osallistua aktiivisemmin työolojensa kehittämiseen. Myös mahdollisissa erimielisyystilanteissa henkilöstöedustajat ovat jäsenten tukena.

Mikäli sinua kiinnostaa oman työpaikkasi toiminnan ja työehtojen kehittäminen, otathan rohkeasti yhteyttä meihin!

Kenttäkierros

Opetusalan taustaryhmä järjestää marras-joulukuun aikana Teams-tilaisuuksia kaikkiin ammattikorkeakouluihin osana YTN 50 vuotta kiertuetta.

Tilaisuuksien aikataulut:

Savonia 14.11. klo 14, Teams-linkki

Centria 14.11. klo 15, Teams-linkki

Metropolia 15.11. klo 13, Teams-linkki

SeAMK 15.11. klo 14, Teams-linkki

VAMK 15.11. klo 15, Teams-linkki

HUMAK 16.11. klo 13, Teams-linkki

DIAK 22.11. klo 14, Teams-linkki

TAMK 22.11. klo 15, Teams-linkki

HAMK 28.11. klo 15, Teams-linkki

Arcada 30.11. klo 15, Teams-linkki

OAMK 4.12. klo 15, Teams-linkki

Haaga-Helia 4.12. klo 16, Teams-linkki

LAB 7.12. klo 14, Teams-linkki

Laurea 7.12. klo 15, Teams-linkki

Karelia 11.12. klo 14, Teams-linkki

JAMK 11.12. klo 15, Teams-linkki

Xamk 12.12. klo 13, Teams-linkki

Novia 12.12. klo 14, Teams-linkki

SAMK 12.12. klo 15, Teams-linkki

Lapin AMK 13.12. klo 14, Teams-linkki

KAMK 13.12. klo 15, Teams-linkki

 

 

 

 

Asiointipalvelu