Skip to content

Yksityinen opetusala

YTN Yksityinen opetusala koostuu ammattikorkeakouluista, yleissivistävistä oppilaitoksista, ammattioppilaitoksista, musiikkioppilaitoksista, sekä kansalais- ja kansanopistoista.

Alalla on kolme työehtosopimusta. Yksityisen opetusalan TES, Ammatillisten Aikuiskoulutuskeskusten TES ja Ammattikorkeakoulujen TES.

Ammattikorkeakoulut irrotettiin yksityisen opetusalan TES:stä alkuvuodesta 2024, ja ammattikorkeakoulujen henkilöstö sai oman työehtosopimuksensa. Se astui voimaan huhtikuun alusta. Lue tiedote työehtosopimuksesta.

Ammattikorkeakoulujen työehtosopimus

YTN on sopijaosapuolena ammattikorkeakoulujen yleissitovassa työehtosopimuksessa. Sen piirissä työskentelee noin 11 000 työntekijää 21 opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimivissa ammattikorkeakouluissa. Neuvottelemme ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksen yhdessä työnantajia edustavan Sivistysala ry:n Sivistan ja palkansaajia edustavan Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n kanssa.  

YTN käynnisti yksityistä opetusalaa ja ammattikorkeakouluja koskevan toiminnan elokuussa 2022, ja pitkällisen työn tuloksena alalle saavutettiin ylempiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus. Työehtosopimuksessa on kaksi henkilöstöryhmää: asiantuntija- ja tukihenkilöstö sekä opetushenkilöstö.

YTN-liittojen jäsenillä on nyt työehtosopimukseen perustuvat henkilöstöedustajat eli pääluottamusmiehet tai luottamusmiehet. Ammattikorkeakoulujen uuden työehtosopimuksen myötä kaikkien alalla työskentelevien korkeakoulutettujen työoloja ja -ehtoja voidaan kehittää tasapuolisesti. Myös mahdollisissa erimielisyystilanteissa henkilöstön edustajat ovat jäsenten tukena.

Keitä alalla työskentelevät YTN-liittojen jäsenet ovat?

Jäsenemme toimivat ammattikorkeakouluissa opetus-, asiantuntija- ja tukihenkilöstön tehtävissä. Heidän työlleen on ominaista itsenäisyys, vastuu ja ammattitaidon takaamat valmiudet sekä korkeakoulututkinto. Yksityisen opetusalan suurimpia jäsenryhmiä ovat diplomi-insinöörit, ekonomit, Akavan Erityisalojen jäsenet, insinöörit, Tieteentekijöiden liiton jäsenet ja tradenomit. Ryhmäämme kuuluvat myös yhteiskunta-alan korkeakoulutetut, lakimiehet, psykologit sekä Loimun ja Agronomiliiton jäsenet.

Tule mukaan alan toimintaan!

Jotta ajaisimme nimenomaan teidän asioitanne, neuvottelutavoitteiden ja muiden asioiden valmistelu tapahtuu alan työpaikkojen aktiiveista koostuvissa taustaryhmissä. Taustaryhmä muodostuu alalla työskentelevistä luottamusmiehistä, yhteyshenkilöistä ja yritysyhdistysaktiiveista.

Samalla tiedonkulku tehostuu ja jäsenillä on mahdollisuus osallistua aktiivisemmin työolojensa kehittämiseen.

Kasvatamme hyvää työpäivää – kiertue ammattikorkeakouluihin

Opetusalan taustaryhmä järjestää kenttäkierroksen maalis-huhtikuussa 2024. Laita päivämäärät jo kalenteriin.

 • 21.3. klo 15 Novia, Teams
 • 21.3. klo 16 Arcada, Teams
 • 25.3. klo 11 Kajaanin AMK, Tuisku-kabinetti, Tieto 2 rakennus, Ketunpolku 1, Kajaani
 • 26.3. klo 11 Savonia AMK, Gastro-kabinetti, ravintola Origo. Microkatu 1, Kuopio
 • 26.3. klo 16 Karelia AMK, Sortavala-kabinetti, Ravintola Kerubi, Siltakatu 1, Joensuu
 • 27.3. klo 11 XAMK, Pilttuu-kabinetti, Ravintola Talli, Patteristonkatu 2, Mikkeli
 • 2.4. klo 15 Jyväskylän AMK, Tila D148, Rajakatu 35, Jyväskylä
 • 4.4. klo 11 Hämeen AMK, Tilia-kabinetti, Ravintola Kyökki, Vankanlähde 7, Hämeenlinna
 • 4.4. klo 16 Satakunnan AMK
 • 5.4. klo 11 Vaasan AMK, tila B1059, Wolffintie 30, Vaasa
 • 8.4. klo 16 Seinäjoen AMK, Sali F110, Frami, Kampusranta 9, Seinäjoki
 • 9.4. klo 11 Centria AMK, Tila 133, Talonpojankatu 2, Kokkola
 • 9.4. klo 16 Centria AMK, Kabinetti, Ravintola PikkuVeli, Lintutie 1, Ylivieska
 • 10.4. klo 11 Oulun AMK, Kabinetti, Ravintola Foodoo garden, Biologintie, Oulu
 • 10.4. klo 16 Lapin AMK, Kabinetti B133A, Ravintola Tekuila, Jokiväylä 11, Rovaniemi
 • 10.4. klo 16 LAB, TEK Lounge, Lappeenrannan kampus
 • 15.4. klo 16 Metropolia
 • 15.4. klo 16 Humak Teams
 • 16.4. klo 11 LAB Lahti, luokka C248, Mukkulankatu 19
 • 16.4. klo 16 Diak Teams
 • 16.4. klo 16 Laurea
 • 17.4. klo 11 Tampereen AMK
 • 24.4. klo 16 Haaga-Helia
Asiointipalvelu