Skip to content

Yksityinen opetusala

Yksityisellä opetusalalla työskentelee noin 24 000 henkilöä.  Alan työehtosopimus on yleissitova, jonka piirissä ovat yksityisiä yleissivistäviä oppilaitoksia, ammattioppilaitoksia, musiikkioppilaitoksia, kansalais- ja kansanopistoja sekä ammattikorkeakouluja. Alan sopijaosapuolet ovat työnantajia edustava Sivistystyönantajat Sivista sekä työntekijöitä edustavat ammattiliitot JHL, Jyty ja OAJ.

Alalla työskentelee noin 2000 YTN-liittojen jäsentä erilaisissa asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä esimerkiksi taloushallinnon, viestinnän, tutkimuksen ja projektien parissa. YTN ei toistaiseksi ole sopijaosapuolena, mutta haluamme jatkossa kehittää alan jäsentemme edunvalvontaa ja työoloja. Yksityisen opetusalan toiminta käynnistettiin elokuussa 2022.

Alan sopimustoiminnan kehittyminen

Ammattikorkeakoulut vaihtoivat pari vuotta sitten työnantajaliittoaan AVAINTAsta Sivistaan. Tuolloin ammattikorkeakouluissa työskentelevät YTN-liittojen jäsenet olivat toisen akavalaisen neuvottelujärjestön, Julkisalan koulutettujen JUKOn neuvottelemassa AVAINTESsissä. Mutta työnantajaliiton vaihtumisen myötä JUKO ei enää ole sopijaosapuoli nykyisessä sopimuksessa. Palkansaajapuolelta sopijaosapuolina yksityisen opetusalan työehtosopimuksessa olivat jo entuudestaan OAJ, JHL ja Jyty.

YTN-liittojen yksityisellä opetusalalla työskentelevillä jäsenillä ei ole työehtosopimukseen perustuvia henkilöstöedustajia (pääluottamusmiehiä tai luottamusmiehiä). Tavoittelemme pääsyä sopijaosapuoleksi alan työehtosopimukseen, jotta kaikkien alalla työskentelevien korkeakoulutettujen työoloja ja -ehtoja voidaan kehittää tasapuolisesti. Tästä syystä YTN on aktiivisesti selvittänyt alan tilannetta ja perustanut alalle oman sopimusalan.

Keitä alalla työskentelevät YTN-liittojen jäsenet ovat?

Jäsenemme toimivat ammattikorkeakouluissa opetus-, hallinto- ja tukipalvelutehtävissä. Heidän työlleen on ominaista itsenäisyys, vastuu sekä ammattitaidon takaamat valmiudet sekä korkeakoulututkinto. Yksityisen opetusalan suurimpia jäsenryhmiä ovat diplomi-insinöörit, ekonomit, Akavan Erityisalojen jäsenet, insinöörit, Tieteentekijöiden liiton jäsenet ja tradenomit. Ryhmäämme kuuluvat myös yhteiskunta-alan korkeakoulutetut, lakimiehet, psykologit sekä Loimun ja Agronomiliiton jäsenet.

Tule mukaan alan toimintaan!

Tavoitteenamme on saada viralliset henkilöstöedustajat alan työpaikoille, jotta esimerkiksi yhteistoiminnassa sekä paikallisessa sopimisessa kuuluu myös YTN-liittojen jäsenten ääni. Samalla tiedonkulku tehostuu ja jäsenillä on mahdollisuus osallistua aktiivisemmin työolojensa kehittämiseen. Myös mahdollisissa erimielisyystilanteissa henkilöstöedustajat ovat jäsenten tukena.

Mikäli sinua kiinnostaa oman työpaikkasi toiminnan ja työehtojen kehittäminen, otathan rohkeasti yhteyttä meihin!

Asiointipalvelu