Skip to content

Julkaisut

Työsopimusmalli

Järjestöalalla jäsenemme työskentelevät usein ilman työehtosopimusten mukanaan tuomaa turvaa.

Työsopimuksella on tällöin erittäin tärkeä rooli työsuhteen ehtojen määrittelyssä. Olemme laatineet erityisesti järjestöissä työskenteleville sähköisen työsopimusmallin ohjeineen.

Tätä mallia kannattaa hyödyntää omissa työnhakutilanteissaan tarjoamalla sitä omana esityksenä sopimuspohjaksi työnantajalle tai käyttämällä sitä tarkistuslistana ja oppaana sovittavista asioista.

Järjestöalan työsopimusmalli

Opas järjestöalan työpaikoille

Järjestöalan toimintaympäristön muutosten vuoksi – jäseniltä tulleiden viestien kannustamina, olemme koonneet oppaaseen perustietoa työelämästä. Tavoitteemme on lisätä sekä järjestötyöntekijöiden että -työnantajien ymmärrystä työelämän pelisäännöistä.

Opas järjestöalan työpaikoille

Yhteistoiminta järjestöissä – mitä kannattaa ottaa huomioon?

Olemme koonneet erityisesti järjestöalan erityispiirteet huomioon ottaen infopaketin, jossa käydään läpi:

  • Mitä yhteistoiminta on
  • Yhteistoiminta alle 20 hengen järjestössä
  • Ketkä toimivat yhteistoiminnan osapuolina: henkilöstön edustajien tärkeys yhteistoiminnassa
  • Järjestön hallituksen rooli yhteistoiminnassa
  • Usein kysyttyjä kysymyksiä

Yhteistoiminta järjestöissä – mitä kannattaa ottaa huomioon?

Asiointipalvelu