Skip to content

Rakennusala

Rakennusalalla työskentelee ylempien toimihenkilöiden tehtävissä noin 3220 henkilöä (EK:n palkkatilastokatsaus). Tärkeimmät alat ovat talonrakennus (n. 1 500), rakennustuoteteollisuus (n. 850), maa- ja vesirakennusala (n. 340).

YTN on solminut Rakennusteollisuus RT:n kanssa ylempiä toimihenkilöitä koskevan yhteistoimintasopimuksen, jonka tarkoituksena on edistää rakennusalan yritysten ja niiden henkilöstön välistä yhteistoimintaa.

Alalla on kolme toimihenkilöitä koskevaa työehtosopimusta, jotka ovat ammattiliitto Pron nimissä. Rakennusalan toimihenkilöiden sopimuksen työnantajapuolen allekirjoittaja on RT. Myös rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöiden sopimus on Pron ja RT:n välinen. Talotekniikka-alan toimihenkilöiden työehtosopimus puolestaan on Pron ja TIKLI:n (Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto) kesken solmittu.

Ylemmillä toimihenkilöillä ei ole vielä työehtosopimusta rakennusalalla. Kun työehtosopimusta ei ole, työsuhteen ehdot on perustettava voimassa olevasta lainsäädännöstä, työsopimuksesta sekä työnantajan käytännöistä. Tutustu Työsuhdeoppaaseen.

Ylemmät toimihenkilöt ja palkat rakennusalalla

 • Keski-ikä 38 vuotta, alle 30-vuotiaiden osuus isompi kuin YTN:ssä keskimäärin.
 • Noin puolet kuuluu johtoon tai keskijohtoon
 • Keskimääräistä pidempi työaika
 • Joka kolmannelle ei korvata ylitöitä
 • Keskimääräistä enemmän matkapäiviä
 • Yli puolelle matka-aikaan käytettyä työhön sidonnaista aikaa ei korvata lainkaan

Rakennusala, mediaanipalkat asematason mukaan:

 • ylin johto 10600 €
 • johto 7000 €
 • ylempi keskijohto 5391 €
 • alempi keskijohto 3720 €
 • asiantuntijatehtävät 4025 €

Toimihenkilöitä koskevat sopimukset

Alalla on kolme toimihenkilöitä koskevaa työehtosopimusta, jotka ovat ammattiliitto Pron nimissä. Rakennusalan toimihenkilöiden sopimuksen työnantajapuolen allekirjoittaja on RT. Myös rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöiden sopimus on Pron ja RT:n välinen. Talotekniikka-alan toimihenkilöiden työehtosopimus puolestaan on Pron ja TIKLI:n (Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto) kesken solmittu.

Ylemmillä toimihenkilöillä ei ole vielä työehtosopimusta rakennusalalla.

 

Asiointipalvelu