Skip to content

Byggbranschen

I byggbranschen arbetar cirka 3 220 personer i uppgifter för högre tjänstemän (EK:s lönestatistiköversikt). De viktigaste branscherna är husbygge (ca 1 500), byggproduktindustrin (ca 850), jord- och vattenbyggbranschen (ca 340).

YTN har ingått med Rakennusteollisuus RT ett samarbetsavtal som gäller högre tjänstemän och vars syfte är att främja samarbete mellan företag i byggbranschen och deras personal.

Branschen har tre kollektivavtal som gäller tjänstemän och de har undertecknats av Fackförbundet Pro. Arbetsgivarparten som undertecknat avtalet för tjänstemän i byggbranschen är RT. Även avtalet för tjänstemän i byggämnes- och betongindustrin har undertecknats mellan Pro och RT. Kollektivavtalet för tjänstemän i husteknikbranschen har däremot ingåtts mellan Pro och TIKLI (Arbetsgivarförbundet för kommunikations- och teknikbranscherna).

De högre tjänstemännen har inte ännu ett kollektivavtal i byggbranschen. Då det inte finns något kollektivavtal ska villkoren för anställningsförhållandet utgå fån den gällande lagstiftningen, arbetsavtalet samt arbetsgivarens praxis. Bekanta dig med anställningsguiden (länk).

Högre tjänstemän och löner i byggbranschen

 • Medelåldern är 38 år, andelen anställda som är yngre än 30 år är större än i YTN i genomsnitt.
 • Cirka hälften hör till ledningen eller mellanledningen
 • Arbetstid längre än i genomsnitt
 • Var tredje får ingen ersättning för övertidsarbete
 • I genomsnitt fler resdagar
 • För över hälften ersätts inte restid med koppling till arbetet alls

Byggbranschen, medianlöner enligt ställning:

 • högsta ledningen 10 600 €
 • ledningen 7 000 €
 • högre mellanledningen 5 391 €
 • lägre mellanledningen 3 720 €
 • sakkunniguppgifter 4 025 €

Avtal som gäller tjänstemän

Branschen har tre kollektivavtal som gäller tjänstemän och de har undertecknats av Fackförbundet Pro. Arbetsgivarparten som undertecknat avtalet för tjänstemän i byggbranschen är RT. Även avtalet för tjänstemän i byggämnes- och betongindustrin har undertecknats mellan Pro och RT. Kollektivavtalet för tjänstemän i husteknikbranschen har däremot ingåtts mellan Pro och TIKLI (Arbetsgivarförbundet för kommunikations- och teknikbranscherna).

De högre tjänstemännen har inte ännu ett kollektivavtal i byggbranschen.

På Svenska
Asiointipalvelu