Skip to content

Planerings- och konsultbranschen

Högre tjänstemän i planerings- och konsultbranschen arbetar som sakkunniga och planerare i industrin, byggverksamheten och vid utveckling av samhällets infrastruktur.

Det kollektivavtalet för högre tjänstemän i planerings- och konsultbranschen gäller 22.2.2023 – 30.11.2024. Läsa nyheten. Avtalsparter är De Högre Tjänstemännen YTN samt Teknologiindustrins arbetsgivare.

Kollektivavtalet för branschen kan hittas här:

>> Frågor? Ta kontakt.

YTN:s mål är ett bra och rättvist arbetsliv

  • Undvik lönefällan. Lönerna för högre tjänstemän i planerings- och konsultbranschen släpar klart efter jämfört med de övriga industribranscherna. 
  • Arbetshälsa med flexibla arbetstidslösningar. Bra sätt är till exempel en flexibel arbetstid, arbetstidsbank och möjligheten till distansarbete. 
  • All tid som är kopplad till arbetet, såsom resor som gäller arbetet på fritiden, ska ersättas. 
  • Konkurrenskraft genom toppkompetens. Företaget ska satsa på utveckling av personalens kompetens. 
  • Förtroendemännen ska ha tillräckliga rättigheter att få information samt verksamhetsförutsättningar. 
  • De lokala avtalen ska vara rättvisa. Utgångspunkten är att lokala avtal ska ingås skriftligen mellan förtroendemannen och företaget. 

Högre tjänstemän i planerings- och konsultbranschen

Inom planerings- och konsultbranschen arbetar cirka 26 000 högre tjänstemän.

På Svenska
Asiointipalvelu