Skip to content

Planerings- och konsultbranschen

Högre tjänstemän i planerings- och konsultbranschen arbetar som sakkunniga och planerare i industrin, byggverksamheten och vid utveckling av samhällets infrastruktur.

Kollektivavtal för högre tjänstemän i planerings- och konsultbranchen gäller 3.1.2022–30.11.2023. Avtalsparter är De Högre Tjänstemännen YTN samt Teknologiindustrins arbetsgivare.

Kollektivavtalet för branschen kan hittas här då översättningen är färdig. Det gamla avtalet (25.2.2020–30.11.2021) kan hittas här.

>> Frågor? Ta kontakt.

YTN:s mål är ett bra och rättvist arbetsliv

  • Undvik lönefällan. Lönerna för högre tjänstemän i planerings- och konsultbranschen släpar klart efter jämfört med de övriga industribranscherna.
  • Arbetshälsa med flexibla arbetstidslösningar. Bra sätt är till exempel en flexibel arbetstid, arbetstidsbank och möjligheten till distansarbete.
  • All tid som är kopplad till arbetet, såsom resor som gäller arbetet på fritiden, ska ersättas.
  • Konkurrenskraft genom toppkompetens. Företaget ska satsa på utveckling av personalens kompetens.
  • Förtroendemännen ska ha tillräckliga rättigheter att få information samt verksamhetsförutsättningar.
  • De lokala avtalen ska vara rättvisa. Utgångspunkten är att lokala avtal ska ingås skriftligen mellan förtroendemannen och företaget.

Högre tjänstemän i planerings- och konsultbranschen

Inom planerings- och konsultbranschen arbetar cirka 22 000 högre tjänstemän.

På Svenska
Asiointipalvelu