Skip to content

Planerings- och konsultbranschen

Högre tjänstemän i planerings- och konsultbranschen arbetar som sakkunniga och planerare i industrin, byggverksamheten och vid utveckling av samhällets infrastruktur.

Kollektivavtalet för branschen gäller 1.11.2017–31.10.2019. Avtalsparter är De Högre Tjänstemännen YTN samt Teknologiindustrin som företräder arbetsgivarna.

YTN:s mål är ett bra och rättvist arbetsliv

 • Undvik lönefällan. Lönerna för högre tjänstemän i planerings- och konsultbranschen släpar klart efter jämfört med de övriga industribranscherna.
 • Arbetshälsa med flexibla arbetstidslösningar. Bra sätt är till exempel en flexibel arbetstid, arbetstidsbank och möjligheten till distansarbete.
 • All tid som är kopplad till arbetet, såsom resor som gäller arbetet på fritiden, ska ersättas.
 • Konkurrenskraft genom toppkompetens. Företaget ska satsa på utveckling av personalens kompetens.
 • Förtroendemännen ska ha tillräckliga rättigheter att få information samt verksamhetsförutsättningar.
 • De lokala avtalen ska vara rättvisa. Utgångspunkten är att lokala avtal ska ingås skriftligen mellan förtroendemannen och företaget.

Högre tjänstemän i planerings- och konsultbranschen

 • Inom planerings- och konsultbranschen arbetar cirka 18 400 arbetstagare, varav cirka 10 000 omfattas av kollektivavtalet för högre tjänstemän.
 • Enligt fakturering är de största företagen Ramboll Finland, Sweco Finland, Neste Engineering Solutions, Etteplan Group (omsättningen i Finland), Pöyry Finland, Sitowise, Granlund (koncernen), Elomatic-bolagen, FCG och A-Insinöörit (koncernen). Företagens totala omsättning i branschen uppgick 2017 till cirka 1,9 miljarder euro.
 • Den största delen av de högre tjänstemän som arbetar i planerings- och konsultbranschen är antingen ingenjörer eller diplomingenjörer. Cirka 20 procent av de högre tjänstemännen är kvinnor.
 • Fyra av fem av de högre tjänstemännen arbetar som experter.
 • Tjänstemännen arbetar i genomsnitt 39,4 timmar per vecka. Enligt kollektivavtalet är arbetstiden per vecka 37,5 timmar.

Läs mera (på finska):

Anvisningar för arbetsvillkor >>

Mer information om löner >>

Utbildningar för personalföreträdare i planeringsbranschen 2019 >>