Skip to content

Planerings- och konsultbranschen

Högre tjänstemän i planerings- och konsultbranschen arbetar som sakkunniga och planerare i industrin, byggverksamheten och vid utveckling av samhällets infrastruktur.

Det nya kollektivavtalet för högre tjänstemän i planerings- och konsultbranchen har godkänts på tisdagen den 21 februari 2023 och träder i kraft onsdagen den 22 februari 2023. Läsa nyheten. Avtalet gäller till den 30 november 2024. Här finns onlineversionen av kollektivavtalet på finska. De översatta version av avtalet kommer att distribueras senare. Avtalsparter är De Högre Tjänstemännen YTN samt Teknologiindustrins arbetsgivare.

Kollektivavtalet för branschen kan hittas här då översättningen är färdig. Det gamla avtalet kan hittas här.

>> Frågor? Ta kontakt.

YTN:s mål är ett bra och rättvist arbetsliv

  • Undvik lönefällan. Lönerna för högre tjänstemän i planerings- och konsultbranschen släpar klart efter jämfört med de övriga industribranscherna.
  • Arbetshälsa med flexibla arbetstidslösningar. Bra sätt är till exempel en flexibel arbetstid, arbetstidsbank och möjligheten till distansarbete.
  • All tid som är kopplad till arbetet, såsom resor som gäller arbetet på fritiden, ska ersättas.
  • Konkurrenskraft genom toppkompetens. Företaget ska satsa på utveckling av personalens kompetens.
  • Förtroendemännen ska ha tillräckliga rättigheter att få information samt verksamhetsförutsättningar.
  • De lokala avtalen ska vara rättvisa. Utgångspunkten är att lokala avtal ska ingås skriftligen mellan förtroendemannen och företaget.

Högre tjänstemän i planerings- och konsultbranschen

Inom planerings- och konsultbranschen arbetar cirka 22 000 högre tjänstemän.

På Svenska
Asiointipalvelu