Skip to content

Energibranschen

Inom energiindustrin arbetar högre tjänstemän på företag som producerar, förvärvar, överför och säljer el, fjärrvärme och fjärrkyla samt erbjuder tjänster i anknytning till dem.

YTN representerar 3 500 sakkunniga och chefer inom branschen. De arbetar bland annat på Fortum, Industrins Kraft TVO, Fingrid, Caruna och Elenia. Dessutom finns det många arbetsplatser på lokala energi- och nätföretag, till exempel på Helen och Vanda Energi.

Arbetsgivarförbundet i branschen är Finsk Energiindustri rf. Högre tjänstemän har ett eget kollektivavtal i branschen.

I branschens stödgrupp är såväl de största företagen i branschen med verksamhet i Finland som små och medelstora företag representerade. Stödgruppens centrala uppgifter är att besluta om branschens intressebevakningsmål, att ge anvisningar för verksamheten samt att ta fram ett förslag till YTN:s styrelse om att godkänna eller förkasta energibranschens förhandlingsresultat. Vid behov lägger stödgruppen även fram förslag till styrelsen om stridsåtgärder.

På Svenska
Asiointipalvelu