Skip to content

Privata undervisningsbranschen

YTN:s Privata undervisningsbransch består av yrkeshögskolor, allmänbildande läroanstalter, yrkesläroanstalter, musikläroanstalter samt medborgarinstitut och folkhögskolor.

Det finns tre kollektivavtal inom branschen. Kollektivavtalet för den privata undervisningsbranschen, Kollektivavtalet för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter och Kollektivavtalet för yrkeshögskolor (på finska).

Yrkeshögskolorna avskildes från den privata undervisningsbranschens AKA i början av 2024, och yrkeshögskolornas personal fick sitt eget kollektivavtal. Avtalet trädde i kraft i början av april. Läs pressmeddelandet om kollektivavtalet på finska. 

Kollektivavtalet för yrkeshögskolor

YTN är avtalspart i det allmänt bindande kollektivavtalet för yrkeshögskolor. Avtalet omfattar cirka 11 000 arbetstagare vid 21 yrkeshögskolor som är verksamma inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. Vi förhandlar fram kollektivavtalet för yrkeshögskolor tillsammans med Bildningsbranschen rf:s Sivista, som representerar arbetsgivarna, och Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, som representerar löntagarna.  

YTN lanserade sin verksamhet som gäller den privata undervisningsbranschen och yrkeshögskolor i augusti 2022, och som ett resultat av långvarigt arbete nåddes ett kollektivavtal för högre tjänsteman inom branschen. Kollektivavtalet har två personalgrupper: expert- och stödpersonalen samt undervisningspersonalen.

Medlemmarna i YTN-förbunden har nu personalrepresentanter, det vill säga huvudförtroendemän eller förtroendemän, som baserar sig på ett kollektivavtal. I och med det nya kollektivavtalet för yrkeshögskolor kan arbetsförhållandena och arbetsvillkoren för alla högskoleutbildade som arbetar inom branschen utvecklas jämlikt. Även vid eventuella meningsskiljaktigheter stöder personalrepresentanterna medlemmarna.

Vilka är YTN-förbundens medlemmar som arbetar inom branschen?

Våra medlemmar arbetar i undervisnings-, expert- och stöduppgifter på yrkeshögskolor. Deras arbete präglas av självständighet, ansvar och kompetens samt en högskoleexamen. De största medlemsgrupperna inom den privata undervisningsbranschen är diplomingenjörer, ekonomer, medlemmar i Akavas Specialorganisationer, ingenjörer, medlemmar i Forskarförbundet och tradenomer. I vår grupp ingår även högskoleutbildade inom samhällssektorn, jurister, psykologer samt medlemmar i Loimu och Agronomförbundet.

Kom med i branschens verksamhet!

För att vi uttryckligen ska driva frågor som gäller er, sker beredningen av förhandlingsmål och andra ärenden i stödgrupper som består av aktiva medlemmar på arbetsplatser inom branschen. Stödgruppen består av förtroendemän, kontaktpersoner och aktiva medlemmar i företagsföreningar som arbetar inom branschen.

Samtidigt effektiveras informationsflödet och medlemmarna får möjlighet att delta mer aktivt i utvecklingen av sina arbetsförhållanden.

 

På Svenska
Asiointipalvelu