Skip to content

Privata undervisningsbranschen

Cirka 24 000 personer arbetar inom den privata undervisningsbranschen. Kollektivavtalet för branschen är allmänt bindande och omfattar privata allmänbildande läroanstalter, yrkesläroanstalter, musikläroanstalter, medborgarinstitut, folkhögskolor och yrkeshögskolor. Branschens avtalsparter är Bildningsarbetsgivarna Sivista som representerar arbetsgivarna samt fackförbunden JHL, Jyty och OAJ som representerar arbetstagarna.

Inom branschen arbetar cirka 2 000 medlemmar i YTN-förbund i olika sakkunnig- och chefsuppdrag, till exempel inom ekonomiförvaltning, kommunikation, forskning och projekt. Än så länge är YTN inte en avtalspart, men i fortsättningen vill vi utveckla intressebevakningen och arbetsförhållandena för våra medlemmar inom branschen. Verksamheten inom den privata undervisningsbranschen inleddes i augusti 2022.

Utveckling av avtalsverksamheten inom branschen

För ett par år sedan bytte yrkeshögskolor sitt arbetsgivarförbund från AVAINTA till Sivista. Då omfattades YTN-förbundens medlemmar som arbetar på yrkeshögskolor av AVAINTES som förhandlats av en annan förhandlingsorganisation inom Akava, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf. I och med bytet av arbetsgivarförbund är FOSU dock inte längre en avtalspart i det nuvarande avtalet. På löntagarsidan var OAJ, JHL och Jyty redan sedan tidigare avtalsparter i kollektivavtalet för den privata undervisningsbranschen.

YTN-förbundens medlemmar som arbetar inom den privata undervisningsbranschen har inga personalrepresentanter (huvudförtroendevalda eller förtroendevalda) som grundar sig på kollektivavtalet. Vi strävar efter att bli en avtalspart i branschens kollektivavtal så att arbetsförhållandena och -villkoren för alla högskoleutbildade som arbetar inom branschen kan utvecklas jämnt. Därför har YTN aktivt rett ut situationen i branschen och grundat en egen avtalssektor för den.

Vilka är YTN-förbundens medlemmar som arbetar inom branschen?

Våra medlemmar arbetar på yrkeshögskolor inom undervisning, administration och stödtjänster. Typiskt för deras arbete är självständighet, ansvar samt färdigheter som garanteras av yrkeskunskaper samt en högskoleexamen. De största medlemsgrupperna inom den privata undervisningsbranschen är diplomingenjörer, ekonomer, medlemmar i Akavas Specialorganisationer, ingenjörer, medlemmar i Forskarförbundet och tradenomer. I vår grupp ingår även högskoleutbildade inom samhällssektorn, jurister, psykologer samt medlemmar i Loimu och Agronomförbundet.

Kom med i branschens verksamhet!

Vårt mål är att få officiella personalrepresentanter på arbetsplatser inom branschen, så att även YTN-föreningars medlemmar kan göra sina röster hörda när det gäller till exempel samarbete och lokalavtal. Samtidigt effektiveras informationsflödet och medlemmarna får möjlighet att delta mer aktivt i utvecklingen av sina arbetsförhållanden. Även i händelse av oenighet stöder personalrepresentanter medlemmarna.

Om du är intresserad av att utveckla verksamheten och arbetsvillkoren på din arbetsplats, tveka inte att kontakta oss!

På Svenska
Asiointipalvelu