Skip to content

Servicebranscherna

YTN Servicebranscherna företräder cirka 4 100 högre tjänstemän som arbetar i expertuppgifter och i mellanledningen. De största företagen i branschen är Finnair, Yleisradio, Posti och VR-koncernen. Den största delen av företagen i servicebranschen har organiserat sig i Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta.

Till servicebranscherna hör även två självständiga branscher:
Kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen

Den största gruppen som omfattas av de två kollektivavtalen i kommunikationsförmedlings-, logistik- och informationslogistikbranschen är Postis högre tjänstemän. Kollektivavtalen i branschen har ingåtts med Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta rf.

Företagsutvecklingsorganisationer
De Högre Tjänstemännen YTN och Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta har ingått ett kollektivavtal för högre tjänstemän som gäller företagsutvecklingsorganisationer.

På Svenska
Asiointipalvelu