Skip to content

Servicebranscherna

YTN Servicebranscherna företräder cirka 4 100 högre tjänstemän som arbetar i expertuppgifter och i mellanledningen. De största företagen i branschen är Finnair, Yleisradio, Posti och VR-koncernen. Den största delen av företagen i servicebranschen har organiserat sig i Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta.

Till servicebranscherna hör även två självständiga branscher:
Kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen

Den största gruppen som omfattas av de två kollektivavtalen i kommunikationsförmedlings-, logistik- och informationslogistikbranschen är Postis högre tjänstemän. Kollektivavtalen i branschen har ingåtts med Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta rf.

Företagsutvecklingsorganisationer
De Högre Tjänstemännen YTN och Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta har ingått ett kollektivavtal för högre tjänstemän som gäller företagsutvecklingsorganisationer.