Skip to content

Grafiska branschen

Förlagsverksamhet och grafisk industri i branschen

Branschen kan grovt delas in i

  • grafisk industri; tryckning och verksamhet som stöder tryckning
  • förlagsverksamhet (produktion av innehåll som hör till kultur)
  • dagstidnings- och tidningsutgivning
  • nya medier
  • inspelad kommunikation (ljudinspelningar, videor och filmer)
  • internetbranschen
  • kommunikations- och reklambyråer
  • elektronisk masskommunikation (Yle och MTV) hör till YTN:s servicebransch

 

Det finns över 2 000 företag i branschen. Dessa sysselsätter 22 000 personer. Inom den grafiska branschen finns det cirka 850 företag. Under 2016 arbetade inom den grafiska industrin mindre än 7 000 personer, då siffran för över tio år sedan 2005 ännu var närmare 12 000 personer.

I Medieförbundets medlemsföretag finns det cirka 2 000 högre tjänstemän. Den största delen av företagen är små och medelstora. Branschen domineras i hela Europa av småföretag; i Finland är två tredjedelar av företagen småföretag med mindre än fem anställda. Å andra sidan sysselsätter de tio största företagen 43 procent av personalen i hela branschen och omfattas över hälften av omsättningen i branschen.

På Svenska
Asiointipalvelu