Skip to content

IKT-branschen

Inom IKT-branschen arbetar högre tjänstemän bland annat för teleoperatörer, på telefonbolag, i företag för att bygga upp och underhålla nät samt i några företag inom IT-branschen.

Centrala företag i IKT-branschen är teleoperatörerna Telia, Elisa och DNA. Andra företag i branschen är till exempel Cinia, Eltel Networks, Empower och Relacom. YTN representerar inom branschen över 3 000 sakkunniga och chefer.

Arbetsgivarförbundet i branschen är Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf. Högre tjänstemän har ett eget kollektivavtal i branschen.

Stödgruppens uppgift i IKT-branschen är att vara en sakkunniggrupp i frågor som gäller den egna branschen. Gruppen bereder avtalsmålen för den egna branschen och bedömer om de uppnådda förhandlingsresultaten kan godkännas. Gruppen svarar även för stödberedskapen för förhandlingsverksamheten samt följer utvecklingen av arbetsvillkoren i branschen.

På Svenska
Asiointipalvelu