Skip to content

Organisationsbranschen

YTN Organisationsbranschen fokuserar på att förbättra inkomstnivån och arbetsvillkoren för medlemmar som arbetar i föreningar, organisationer och stiftelser. Vi påverkar, förhandlar och erbjuder organisationernas Akavamedlemmar expert- och kamratstöd.

Organisationsbranschens verksamhet i YTN startade 2009. Helheten är utmanande, eftersom verksamhetsfältet är mycket omfattande och splittrat. Organisationsbranschen har inga enhetliga arbetsvillkor. Arbetsgivarna i organisationsbranschen brukar inte klassificera högre tjänstemän som en egen personalgrupp, utan alla är tjänstemän eller sakkunniga.

Man kan emellertid tydligt urskilja en grupp som arbetar i krävande sakkunniguppgifter och som kan jämställas med högre tjänstemän. Akavamedlemmar arbetar också ofta i lednings-, förvaltnings-, ekonomi-, kommunikations-, planerings-, projekt- och specialsakkunniguppgifter.

Organisationsarbetets betydelse

Det arbete som görs i organisationer utgör en betydande del av det finländska medborgarsamhället. Organisationerna genomför ett betydelsefullt påverkansarbete och erbjuder medborgare ett sätt att delta i samhällets verksamhet. I organisationsarbetet uppstår socialt kapital, gemenskap och välbefinnande.

Utmaningen med arbetet är en ständig förändring och snabb tillväxt. Organisationernas verksamhet är ofta sådan som den offentliga eller privata sektorn inte kan erbjuda. I fortsättningen är det även möjligt att allt fler uppgifter överförs till den tredje sektorn från den offentliga sektorn. Organisationernas växande roll ska synas i uppskattningen av organisationsarbetet och i arbetsvillkoren.

Av anställda vid organisationer krävs multikompetens. Förutom substans ska man behärska projektkompetens, frågor som gäller ekonomi, förvaltning och kommunikation, nätverkande, ledarskap osv. Ofta arbetar man med volontärer och verksamheten styrs av förtroendeförvaltning. Sätten att finansiera verksamheten varierar, och finansieringen kan vara osäker, till exempel gälla enskilda projekt.

Trots att det är utmanande upplevs ofta en stark känsla för arbetet i branschen, och ett starkt engagemang för organisationens mål bidrar till detta. Arbetet är ofta socialt och självständigt, och detta upplevs som en dragningskraft i branschen.

Typiskt för arbetsmarknaden i den tredje sektorn är:

 • dominans av sakkunniga
 • kvinnlig dominans
 • en stor andel visstidsanställda
 • dominans av små arbetsplatser
 • en stor andel sysselsatta
 • arbete tillsammans med volontärer

 

Källa: Ruuskanen, Selander, Anttila: Palkkatyössä kolmannella sektorilla, Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Työ ja yrittäjyys 20/2013

 

Fakta om organisationsbranschen

 • Medlemmar i YTN-medlemsförbund arbetar i över 1 800 olika organisationer som skiljer sig mycket från varandra. Allt som allt arbetar inom organisationsbranschen cirka 6 000 medlemmar i YTN-förbund.
 • I organisationsbranschen är lönenivån i genomsnitt lägre och resultatlön används mer sällan än i de flesta andra YTN-branscherna.
 • I organisationsbranschen är visstidsanställningar vanligare än i de övriga YTN-branscherna. Grått övertidsarbete och researbete är något vanligare. Distansarbete är mycket vanligt.
 • Allt som allt fanns i Finland 2018 cirka 105 316 registrerade föreningar, varav den största delen är små föreningar som drivs av volontärer.
 • De största organisationsgrupperna i Finland är följande:
De största organisationsgrupperna                  Föreningar                   Medlemmar
Kultur- och hobbyorganisationer 28 000 5 000 000
Social- och hälsoorganisationer 13 000 1 000 000
Fack- och näringsföreningar 12 000 4 500 000
Föreningar med fokus på medborgarverksamhet och intressebevakning 11 000 3 000 000
Utbildnings- och forskningsföreningar 4 500 1 000 000

(Källa: kansalaisyhteiskunta.fi)

På Svenska
Asiointipalvelu