Skip to content

Finansbranschen

Finansbranschen består av finansierings- och försäkringsbranschen, där det arbetar cirka 10 000 medlemmar i YTN-förbund i olika expert- och chefsuppgifter.

Vi förhandlar om kollektivavtalet för finansbranschen tillsammans med Finans Finland FA och Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta samt med STTK-förbunden Fackförbundet Pro och Fackförbundet Nousu. På arbetsplatsnivån syns YTN som kontaktpersoner och företagsföreningar, som är parter vid lokala avtal.

Försäkringsbranschens kollektivavtal förhandlas av Finansbranschens Centralförbund och Försäkringsmannaförbundet. På arbetsplatsnivån drivs YTN-medlemmars frågor av företagsföreningar.

För att YTN-finansbranschen uttryckligen ska driva frågor som gäller dess medlemmar, sker beredning av förhandlingsmål och andra ärenden i stödgrupper som består av aktiva medlemmar på arbetsplatser inom branschen. Stödgruppen består av förtroendemän, kontaktpersoner och aktiva medlemmar i företagsföreningar som arbetar inom branschen.

Du hittar oss också i Facebook

På Svenska
Asiointipalvelu