Skip to content

Suunnittelu- ja konsulttiala

Suunnittelu- ja konsulttialan ylemmät toimihenkilöt työskentelevät asiantuntijoina ja suunnittelijoina teollisuudessa, rakentamisessa ja yhteiskunnan infrastruktuurin kehittämisessä.

Lisätietoa neuvottelujen etenemisestä

Alan työehtosopimus on voimassa 1.11.2017–31.10.2019. Sopimuksen voimassaoloa lyhennettiin yhteisellä sopimuksella toukokuussa 2019. Sopijaosapuolia ovat Ylemmät Toimihenkilöt YTN sekä työnantajia edustava Teknologiateollisuus.

YTN:n tavoitteena on hyvä ja reilu työelämä

 • Pois palkkakuopasta. Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden palkkaus on jäänyt selvästi jälkeen muista teollisuusaloista.
 • Työhyvinvointia joustavilla työaikaratkaisuilla. Hyviä keinoja ovat esimerkiksi joustava työaika, työaikapankki ja mahdollisuus etätyöhön.
 • Kaikki työhön sidoksissa oleva aika, kuten vapaa-aikana työasioissa matkustaminen, tulee korvata.
 • Kilpailukykyä huippuosaamisesta. Yrityksen tulee panostaa henkilöstön osaamisen kehittämiseen.
 • Luottamusmiehillä on oltava riittävät tiedonsaantioikeudet sekä toimintaedellytykset.
 • Paikallisen sopimisen tulee olla reilua. Lähtökohtaisesti paikalliset sopimukset tulee tehdä luottamusmiehen ja yrityksen kesken kirjallisesti.

Ylempi toimihenkilö suunnittelu- ja konsulttialalla

 • Suunnittelu- ja konsulttialalla työskentelee noin 18 400 työntekijää, joista ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen piirissä on noin 10 000 henkilöä.
 • Suurimmat yritykset laskutuksen perusteella ovat Ramboll Finland, Sweco Finland, Neste Engineering Solutions, Etteplan Group (Suomen liikevaihto), Pöyry Finland, Sitowise, Granlund (konserni), Elomatic-yhtiöt, FCG ja A-Insinöörit (konserni). Alan yritysten kokonaisliikevaihto vuonna 2017 oli noin 1,9 miljardia euroa.
 • Suurin osa suunnittelu- ja konsulttialalla työskentelevistä ylemmistä toimihenkilöstä on joko insinöörejä tai diplomi-insinöörejä. Noin 20 prosenttia ylemmistä toimihenkilöistä on naisia.
 • Neljä viidestä ylemmästä toimihenkilöstä työskentelee asiantuntijana.
 • Töitä tehdään keskimäärin 39,4 tuntia viikossa. Työehtosopimuksessa määritelty viikkotyöaika on 37,5 tuntia.

Ohjeita työehtoihin >>

Lisätietoa palkkauksesta >>

Suunnittelualan henkilöstöedustajien koulutukset 2020 >>