Skip to content

Suunnittelu- ja konsulttiala

Suunnittelu- ja konsulttialan ylemmät toimihenkilöt työskentelevät asiantuntijoina ja suunnittelijoina teollisuudessa, rakentamisessa ja yhteiskunnan infrastruktuurin kehittämisessä.

Alan työehtosopimus on voimassa 25.2.2020-30.11.2021. Sopijaosapuolia ovat Ylemmät Toimihenkilöt YTN sekä työnantajia edustava Teknologiateollisuus.

Collective agreement for senior salaried employees in the consulting sector 25.2.2020–30.11.2021

YTN:n tavoitteena on hyvä ja reilu työelämä

 • Pois palkkakuopasta. Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden palkkaus on jäänyt selvästi jälkeen muista teollisuusaloista.
 • Työhyvinvointia joustavilla työaikaratkaisuilla. Hyviä keinoja ovat esimerkiksi joustava työaika, työaikapankki ja mahdollisuus etätyöhön.
 • Kaikki työhön sidoksissa oleva aika, kuten vapaa-aikana työasioissa matkustaminen, tulee korvata.
 • Kilpailukykyä huippuosaamisesta. Yrityksen tulee panostaa henkilöstön osaamisen kehittämiseen.
 • Luottamusmiehillä on oltava riittävät tiedonsaantioikeudet sekä toimintaedellytykset.
 • Paikallisen sopimisen tulee olla reilua. Lähtökohtaisesti paikalliset sopimukset tulee tehdä luottamusmiehen ja yrityksen kesken kirjallisesti.

Ylempi toimihenkilö suunnittelu- ja konsulttialalla

 • Suunnittelu- ja konsulttialalla työskentelee noin 43 000 ylempää toimihenkilöä
 • Suurimmat yritykset laskutuksen perusteella ovat Ramboll Finland, Sweco Finland, Neste Engineering Solutions, Etteplan Group (Suomen liikevaihto), Pöyry Finland, Sitowise, Granlund (konserni), Elomatic-yhtiöt, FCG ja A-Insinöörit (konserni). Alan yritysten kokonaisliikevaihto vuonna 2017 oli noin 1,9 miljardia euroa.
 • Suurin osa suunnittelu- ja konsulttialalla työskentelevistä ylemmistä toimihenkilöstä on joko insinöörejä tai diplomi-insinöörejä. Noin 20 prosenttia ylemmistä toimihenkilöistä on naisia.
 • Neljä viidestä ylemmästä toimihenkilöstä työskentelee asiantuntijana.
 • Töitä tehdään keskimäärin 39,4 tuntia viikossa. Työehtosopimuksessa määritelty viikkotyöaika on 37,5 tuntia.

Lisätietoa koronatilanteen vuoksi tehdyistä määräaikaisista muutoksista >>

Ohjeita työehtoihin >>

Lisätietoa palkkauksesta >>

Suunnittelualan henkilöstöedustajien koulutukset 2020 >>