Skip to content

Suunnittelu- ja konsulttiala

Suunnittelu- ja konsulttialan ylemmät toimihenkilöt työskentelevät asiantuntijoina ja suunnittelijoina teollisuudessa, rakentamisessa ja yhteiskunnan infrastruktuurin kehittämisessä.

YTN ja Teknologiateollisuuden työnantajat ry hyväksyivät 2.1.2022 alalle uuden työehtosopimuksen, joka astui voimaan 3.1.2022, kun se allekirjoitettiin. Alan työehtosopimus 3.1.2022–30.11.2023.

Here you can find the translation of the Collective agreement for senior salaried employees in the consulting sector.

Kollektivavtal för högre tjänstemän i planerings- och konsultbranschen 3.1.2022–30.11.2023 kan nu hittas på den här sidan.

Mikäli haluat työehtosopimuksesta painetun version itsellesi, olethan yhteydessä sopimusalavastaava Tuula Aaltolaan.

YTN:n tavoitteena on hyvä ja reilu työelämä

 • Pois palkkakuopasta. Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden palkkaus on jäänyt selvästi jälkeen muista teollisuusaloista.
 • Työhyvinvointia joustavilla työaikaratkaisuilla. Hyviä keinoja ovat esimerkiksi joustava työaika, työaikapankki ja mahdollisuus etätyöhön.
 • Kaikki työhön sidoksissa oleva aika, kuten vapaa-aikana työasioissa matkustaminen, tulee korvata.
 • Kilpailukykyä huippuosaamisesta. Yrityksen tulee panostaa henkilöstön osaamisen kehittämiseen.
 • Luottamusmiehillä on oltava riittävät tiedonsaantioikeudet sekä toimintaedellytykset.
 • Paikallisen sopimisen tulee olla reilua. Lähtökohtaisesti paikalliset sopimukset tulee tehdä luottamusmiehen ja yrityksen kesken kirjallisesti.

Ylempi toimihenkilö suunnittelu- ja konsulttialalla

 • Suunnittelu- ja konsulttialalla työskentelee noin 22 000 ylempää toimihenkilöä
 • Suurin osa suunnittelu- ja konsulttialalla työskentelevistä ylemmistä toimihenkilöstä on joko insinöörejä tai diplomi-insinöörejä.
 • Neljä viidestä ylemmästä toimihenkilöstä työskentelee asiantuntijana.
 • Alan tilanteesta löytyy lisätietoa täältä: YTN-data 2021 suunnittelu- ja konsulttiala
 • Alan työaikakäytännöistä kyseltiin keväällä 2021: Työaikakäytäntökysely kevät 2021 (pdf)

Ohjeita työehtoihin >>

Lisätietoa palkkauksesta >>

Suunnittelualan henkilöstöedustajien koulutukset 2022 >>

YTN suunnitteluala Facebookissa >>

Asiointipalvelu