Skip to content

Suunnittelu- ja konsulttiala

Suunnittelu- ja konsulttialan ylemmät toimihenkilöt työskentelevät asiantuntijoina ja suunnittelijoina teollisuudessa, rakentamisessa ja yhteiskunnan infrastruktuurin kehittämisessä.

Alan työehtosopimus on voimassa 25.2.2020-30.11.2021. Sopijaosapuolia ovat Ylemmät Toimihenkilöt YTN sekä työnantajia edustava Teknologiateollisuus.

Collective agreement for senior salaried employees in the consulting sector 25.2.2020–30.11.2021 

Kollektivavtal for högre tjänstemän i Planerings- och konsultbranchen 25.2.2020–30.11.2021 kan hittas här.

YTN:n tavoitteena on hyvä ja reilu työelämä

 • Pois palkkakuopasta. Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden palkkaus on jäänyt selvästi jälkeen muista teollisuusaloista.
 • Työhyvinvointia joustavilla työaikaratkaisuilla. Hyviä keinoja ovat esimerkiksi joustava työaika, työaikapankki ja mahdollisuus etätyöhön.
 • Kaikki työhön sidoksissa oleva aika, kuten vapaa-aikana työasioissa matkustaminen, tulee korvata.
 • Kilpailukykyä huippuosaamisesta. Yrityksen tulee panostaa henkilöstön osaamisen kehittämiseen.
 • Luottamusmiehillä on oltava riittävät tiedonsaantioikeudet sekä toimintaedellytykset.
 • Paikallisen sopimisen tulee olla reilua. Lähtökohtaisesti paikalliset sopimukset tulee tehdä luottamusmiehen ja yrityksen kesken kirjallisesti.

Ylempi toimihenkilö suunnittelu- ja konsulttialalla

 • Suunnittelu- ja konsulttialalla työskentelee noin 44 000 ylempää toimihenkilöä
 • Suurin osa suunnittelu- ja konsulttialalla työskentelevistä ylemmistä toimihenkilöstä on joko insinöörejä tai diplomi-insinöörejä.
 • Neljä viidestä ylemmästä toimihenkilöstä työskentelee asiantuntijana.
 • Alan tilanteesta löytyy lisätietoa täältä: YTN-data 2020 suunnittelu- ja konsulttiala
 • Alan työaikakäytännöistä kyseltiin keväällä 2021: Työaikakäytäntökysely kevät 2021 (pdf)

Ohjeita työehtoihin >>

Lisätietoa palkkauksesta >>

Suunnittelualan henkilöstöedustajien koulutukset 2021 >>