Skip to content

Palkkaus

Palkkaus arkkitehtisuunnittelualalla

Ylempi toimihenkilö sopii palkasta henkilökohtaisesti työsopimuksella, ja palkkauksessa otetaan huomioon tehtävän vaativuus, koulutus ja ammattipätevyys. Ylempien toimihenkilöiden työehtosopimukseen perustuvat sopimuskorotukset toteutetaan allekirjoituspöytäkirjan mukaisesti.

Arkkitehtisuunnittelualan työehtosopimuksen mukaan palkkoja korotetaan vuosina 2018–2019 yhteensä 3,2 prosenttia.

Työpaikalla luottamusmies – paikallinen palkkaratkaisu mahdollista

  • Jos henkilöstö on valinnut luottamusmiehen, työpaikoilla on mahdollista neuvotella paikallisesti palkankorotuksista. Neuvottelut käydään luottamusmiehen ja työnantajan välillä.
  • Paikallisessa palkkaratkaisussa sovittavia asioita ovat palkankorotusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus. Vuoden 2018 osalta paikallinen sopimus tulee tehdä 15.1.2018 mennessä ja vuoden 2019 osalta 15.12.2018 mennessä, ellei käsittelyajasta sovita toisin.
  • Paikallisesti ei voida sopia, ettei palkkoja koroteta lainkaan.

Työpaikalla ei ole luottamusmiestä tai paikallisesta palkkaratkaisusta ei sovita

  • Kunkin ylemmän toimihenkilön tunti- ja kuukausipalkkoja korotetaan 1.1.2018 lukien 1,2 prosentin ja 1.1.2019 lukien 1 prosentin yleiskorotuksella.
  • Tämän lisäksi palkkoja korotetaan työnantajan jakamalla yrityskohtaisella erällä. Erän suuruus on 1.1.2018 lukien 0,4 prosenttia ja 1.1.2019 lukien 0,6 prosenttia. Erän suuruus lasketaan ylempien toimihenkilöiden joulukuun 2017 ja 2018 säännöllisen työajan palkoista luontoisetuineen.

Arkkitehtien palkat

Arkkitehtisuunnittelualan palkat:

  • Arkkitehtisuunnittelualalla säännöllisen työajan keskiansio on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n viimeisimmän palkkakyselyn mukaan 4 001 euroa kuukaudessa (syyskuu 2017).
  • TEKin työmarkkinatutkimuksen mukaan yksityisen sektorin arkkitehtien keskipalkka oli 4 293 euroa kuukaudessa (syksy 2017).

Tarkista palkkatasosi

Saat lisätietoja arkkitehtisuunnittelualan palkkatasosta Tekniikan akateemiset TEKin verkkosivuilta tai ottamalla yhteyttä TEKin asiamiehiin.

Voit tarkistaa oman palkkatasosi kätevästi suhteessa muihin TEKin Palkkanosturi-palvelusta.