Skip to content

Työryhmät

Työehtosopimuksessa on sovittu kahdesta työryhmästä.

Palkkaustyöryhmä

Alalla olevaa palkkausjärjestelmää ollaan uudistamassa vastaamaan paremmin alan muuttuneita tarpeita.

Tilastotyöryhmä

Ryhmässä sovittaan menettelytavoista, joilla palkansaajaliitoille jatkossa annetaan tietoa alan palkoista.

Asiointipalvelu