Skip to content

Tietoala

YTN tietoala – Suomi elää koodista

Tietoala on Suomen teollisuuden nopeimmin kasvavia ja vetovoimaisimpia toimialoja.

Alalla työskentelee lähes 60 000 henkilöä esimerkiksi seuraavien aiheiden parissa:

 • Ohjelmistokehitys ja -konsultointi
 • Palvelin- ja tietokantaratkaisut
 • Mobiiliappsit
 • Pelisuunnittelu ja -tuotanto
 • IT-laitteistot ja niiden konsultointi
 • Kassajärjestelmien korjaus ja huolto
 • Virtuaali- ja lisätty todellisuus
 • Keinoäly

Alan suurimpia työllistäjiä Suomessa ovat mm. CGI, Tieto, F-Secure, Fujitsu, Rovio, Accenture, Supercell ja Digia.

Tietotekniikan palvelualalla on kattava ja yleissitova työehtosopimus. Sopimus on voimassa 2020-2021.

Työehtosopimus

Tietotekniikan palvelualan yleissitova työehtosopimus (TES) on voimassa 20.2.2020 – 30.11.2021. Sopijaosapuolina työntekijöitä edustavat Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry sekä Tietoala ry (ent. Tietoalan toimihenkilöt) ja työnantajia Teknologiateollisuus ry.

TES:n yleissitovuus tarkoittaa sitä, että sopimusta on noudatettava myös työnantajaliittoon kuulumattomissa yrityksissä. Tämän vuoksi kaikki alan työntekijät ovat TES:n piirissä.

Tietotekniikan palvelualan TES:ssa on sovittu mm. seuraavista asioista:

 • Minimipalkat
 • Työajat
 • Ylityöt
 • Sairausvapaat
 • Matka-aikojen korvaukset
 • Varalla olo
 • Muut lisät

Työehtosopimuksen ansiosta alan työntekijällä on mm. oikeus 3 kk palkalliseen äitiysvapaaseen, mahdollisuus hoitaa sairastunutta lastaan palkallisesti ja kertausharjoitusten ajaltakin saa palkkaa. Vaikka työehtosopimus on kattava, se tarjoaa kuitenkin myös varsin laajat mahdollisuudet sopia asioista paikallisesti, yritystasolla.

Katso tästä, mikä ero on tes:n kirjauksilla ja työlainsäädännöllä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla määritellään tarkemmin, missä yrityksissä ja keihin sopimuksen kirjauksia sovelletaan. TES:n soveltamisala avataan sopimuksen soveltamisalapykälässä (TES:n 1 §):

1 § Sopimuksen soveltamisala

1. Tässä työehtosopimuksessa määrätään tietotekniikan palveluyritysten työntekijöiden työehdot.

2. Tietotekniikan palveluyrityksellä tarkoitetaan tässä työehtosopimuksessa yritystä, jonka pääasiallinen toimiala on tietotekniikkapalveluiden kuten tietotekniikan käsittelypalveluiden, -henkilötyöpohjaisten palveluiden, -ohjelmistotuotteiden ja kokonaisjärjestelmätoimitusten tarjoaminen muille. Yritys voi harjoittaa myös myyntiä, huoltoa ja asennusta.

3. Tämä sopimus ei koske yrityksen johtoa eikä sellaisessa asemassa olevia, jotka edustavat työnantajaa tämän sopimuksen piirissä olevien työntekijöiden työehtoja määrättäessä.

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 2020-2021:

YTN tietoalan TES 2020-2021
Collective agreement of the IT service sector 02/2020-11/2021

Katso YTN tietoalan linkki- ja materiaalipankki