Skip to content

Työehtosopimus ja paikallinen sopiminen

Kemianteollisuudessa ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusten sopijaosapuolina ovat Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ja työnantajaliitto Kemianteollisuus KT ry.

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja on yleissitova työehtosopimus (yleissitovuuspäätös Finlexissä), joten myös työnantajaliitto Kemianteollisuus ry:n järjestäytymättömien kemian alan yritysten tulee noudattaa sopimuksen ehtoja.

Työehtosopimuksen piirissä on noin 8 000 ylempää toimihenkilöä.

Kemianteollisuudeksi luokitellaan Suomessa (TOL -ryhmät 19 – 22) eli näissä yrityksissä noudatetaan kemian alan työehtosopimuksia:

  • Öljy-, kaasu- ja petrokemian teollisuus
  • Kemian perusteollisuus
  • Kemian tuoteteollisuuden eri toimialat: lääketeollisuus, muovi- ja kumiteollisuus, kosmetiikka ja pesuaineet, maaliteollisuus jne
  • Ylempien toimihenkilöiden kohdalla TES kattaa yo. alat ja sen lisäksi myös Kemianteollisuus ry:n alayhdistysten alat (ei Lääketeollisuus ry:n myyntiyrityksiä). Ihan kaikkien jäsenyritysten päätoimiala ei siis ole kemianteollisuuden TOL -ryhmien 19 – 22 mukainen eli poikkeuksia aina löytyy.

Opas paikalliseen sopimiseen

Yritykset ja työpaikat ovat jatkuvien muutosten kohteena, ja tarve menestystekijöiden löytämiseksi on suuri. Kemianteollisuudessa paikallisella sopimisella on pitkät perinteet ja vakiintuneet käytännöt. Kokemukset paikallisesta sopimisesta ovat pääosin myönteisiä.

Paikallinen sopiminen kemianteollisuudessa opas on tarkoitettu työpaikoille sopijaosapuolten yhteiseksi käsikirjaksi paikallisten sopimusten suunnitteluun ja toteutukseen. Oppaan painopiste on kollektiivisesti laadittavissa paikallisissa sopimuksissa.

Oppaan ovat tehneet Kemianteollisuuden työmarkkinaosapuolet Kemianteollisuus ry, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry.

Toimiakseen käytännössä paikallinen sopiminen edellyttää työpaikoilla keskinäistä luottamusta, osapuolien tasavertaista asemaa, tahtoa ja tarvetta löytää yhteisiä ratkaisuja. Kemianteollisuudessa ollaan ylpeitä yrityksistä, joista löytyy yhteinen tahto ja taitoa tehdä toimivia paikallisia sopimuksia.

Tutustu oppaaseen