Skip to content

Finanssiala

Finanssiala muodostuu rahoitus- ja vakuutussektorista, joissa työskentelee noin 10 000 YTN-liittojen jäsentä erilaisissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Neuvottelemme rahoitusalan työehtosopimuksen yhdessä työnantajia edustavan Finanssialan FA:n ja Palvelualojen työnantajat PALTAn sekä palkansaajia edustavien STTK:laisten Ammattiliitto Pron ja Ammattiliitto Nousun kanssa. Työpaikkatasolla YTN näkyy yhteyshenkilöinä ja yritysyhdistyksinä, jotka ovat paikallisen sopimisen osapuolia.

Vakuutusalan työehtosopimuksen neuvottelevat Finanssialan Keskusliitto ja Vakuutusväen liitto. Työpaikkatasolla YTN:n jäsenten asioita ajavat yrityskohtaiset yritysyhdistykset eli yryt.

Jotta YTN finanssiala ajaisi nimenomaan jäsentensä asioita, neuvottelutavoitteiden ja muiden asioiden valmistelu tapahtuu alan työpaikkojen aktiiveista koostuvissa taustaryhmissä. Taustaryhmä muodostuu alalla työskentelevistä luottamusmiehistä, yhteyshenkilöistä ja yritysyhdistysaktiiveista.

Löydät meidät myös Facebookista