Skip to content

Finanssiala

Finanssiala muodostuu rahoitus- ja vakuutussektorista, joissa työskentelee noin 10 000 YTN-liittojen jäsentä erilaisissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Neuvottelemme rahoitusalan työehtosopimuksen yhdessä työnantajia edustavan Palvelualojen työnantajat PALTAn ja palkansaajia edustavan STTK:laisen Ammattiliitto Pron kanssa. Työpaikkatasolla YTN näkyy yhteyshenkilöinä ja yritysyhdistyksinä, jotka ovat paikallisen sopimisen osapuolia.

Vakuutusalan työehtosopimuksen neuvottelevat Palvelualojen työnantajat PALTA ja Ammattiliitto Pro (aiemmin Vakuutusväen liitto). Ylemmillä toimihenkilöillä ei ole alalla omaa työehtosopimusta. Työpaikkatasolla YTN:n jäsenten asioita alalla ajavat yrityskohtaiset yritysyhdistykset eli yryt.

Jotta YTN finanssiala ajaisi nimenomaan jäsentensä asioita, neuvottelutavoitteiden ja muiden asioiden valmistelu tapahtuu alan työpaikkojen aktiiveista koostuvissa taustaryhmissä. Taustaryhmä muodostuu alalla työskentelevistä luottamusmiehistä, yhteyshenkilöistä ja yritysyhdistysaktiiveista.

Löydät meidät myös Facebookista

Asiointipalvelu