Skip to content

Sopimustoiminta

Neuvottelemme rahoitusalan työehtosopimuksen yhdessä työnantajia edustavan Finanssiala FA:n ja Palvelualojen työnantajat PALTAn sekä palkansaajia edustavien STTK:laisen Ammattiliitto Pron ja Ammattiliitto Nousun kanssa.

Työpaikkatasolla YTN näkyy yhteyshenkilöinä ja yritysyhdistyksinä, jotka ovat paikallisen sopimisen osapuolia. Yhteyshenkilöt edustavat alan työpaikoilla YTN-liittojen jäseniä niin kollektiivisissa kuin yksilökohtaisissakin asioissa.

Rahoitusalan työehtosopimuksen mukaan yhteyshenkilö voidaan valita niissä yrityksissä, joissa työskentelee kymmenen YTN-liittojen jäsentä. Yhteyshenkilö valitaan vaalilla YTN-liittojen jäsenten keskuudesta.

Mikäli työpaikallasi ei vielä ole yhteyshenkilöä, ole rohkeasti yhteydessä finanssialan toimijoihin niin autamme vaalien järjestämisessä!

Vakuutusalan sopimustoiminta

Vakuutusalan työehtosopimuksen neuvottelevat Finanssiala FA ja Vakuutusväen liitto. Ylemmillä toimihenkilöillä ei ole vakuutusalalla omaa työehtosopimusta.

Työpaikkatasolla vakuutusalalla YTN:n jäsenten asioita ajavat yrityskohtaiset Yritysyhdistykset eli yryt.

Asiointipalvelu