Skip to content

Raportit

Finanssityö2030-kysely: Miten korona muutti rahoitusalan työtä?

Finanssityö2030-hanke kerää tietoa rahoitusalalla käyttöön otetuista uusista toimintatavoista ja työpaikkainnovaatioista erityisesti korona-aikana ja levittää näitä hyviä käytäntöjä sekä alan sisällä että vertaisaloille. Aula Researh selvitti tammi-helmikuussa 2021 alan työnantajien ja työntekijöiden näkemyksiä poikkeustilan vaikutuksista alan työntekoon.

Finanssityo2030_kysely_052021

Rahoitusalan tilastoraportti

Rahoitusalan työehtosopimuksen mukaisen tilastotyöryhmän tehtävänä on laatia vuosittain palkkatilastojen valmistuttua selvitys rahoitusalan ja keskeisten muiden alojen ansiokehityksestä. Työryhmän selvitykset käsitellään yhdessä sopijaosapuolten kesken. Liitot suosittelevat, että tilastoyhteistyötä kehitetään myös ryhmä-, konserni- ja yritystasolla. Tilastoilla on tärkeä merkitys muun muassa palkkakeskustelumallin ja tasa-arvotilanteen seuraamisen näkökulmasta.

Toimihenkilötasolla tarkoitetaan vaativuusluokkiin 2-5.1. kuuluvia henkilöitä, esimies- ja asiantuntijatasolle puolestaan luetaan kuuluvaksi esimiehet sekä vaativuusluokkaan 5.2. kuuluvat asiantuntijat.

Rahoitusalan tilastoraportti 2021-2022

Rahoitusalan tilastoraportti_2020_2021

Rahoitusalan_tilastoraportti__2019_2020

Rahoitusalan_tilastoraportti_092018_092019

Rahoitusalan tilastoraportti 09/2017-09/2018

Rahoitusalan tilastoraportti 09/2016-09/2017

Rahoitusalan tasa-arvoraportti

Tasa-arvotyöryhmän toiminnasta on sovittu 18.12.2009 voimaan tulleessa rahoitusalan työehtosopimuksessa. Allekirjoituspöytäkirjan mukaan työryhmän tehtävänä on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta rahoitusalalla, laatia rahoitusalan tasa-arvoraportti ja ohjeistaa paikallisia osapuolia tasa-arvosuunnitelmiin liittyvissä kysymyksissä.

Työryhmän nyt julkaiseman tasa-arvoraportin tilastot koskevat alalla kokoaikatyössä työskentelevien naisten ja miesten palkkausta, työhönottoa, urakehitystä, työaikoja ja koulutusta. Yhdenvertaisuuden näkökulmasta tarkastelussa on mukana eri-ikäisten henkilöiden ansiotasot.

Rahoitusalan tasa-arvoraportti 2022

Rahoitusalan tasa-arvoraportti 2018

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tarkistuslista

Digitalisaatio ja tuottavuus finanssialalla

Digitalisaation myötä tapamme tehdä työtä muuttuu. Samalla osa vanhoista työpaikoista häviää kokonaan, kun sama työ voidaan tehdä tehokkaammin ilman ihmistä. Toisaalta kokonaan uudenlaisia työtehtäviä syntyy lisää – eikä ihmistäkään voi kaikkialta korvata.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun professori Matti Pohjolan raportti: Digitalisaatio ja tuottavuus finanssialalla

YTN data

Vuotuinen YTN data-raportti kokoaa yhteen YTN-liittojen jäsentutkimukset. Raportista löydät tietoa kaikkien yksityisellä sektorilla työskentelevien asiantuntija- ja esihenkilötyötä tekevien ylempien toimihenkilöiden ansiokehityksestä ja työoloista. Raporttiin voit tutustua ytn.fi/tutkittuatietoa.

Asiointipalvelu