Skip to content

Digitalisaatio ja tuottavuus finanssialalla -raportti

Julkaistu

Kategoriat

Digitalisaatio ja globalisaatio ovat pysyvasti muuttaneet seka finanssialaa etta sen toimintaymparistoa. Aineettomina finanssipalvelut ovat digitoitavissa ja myos muiden kuin pankkien ja vakuutusyhtioiden tuotettavissa. Sellaisia maksupalveluja tarjotaan jo internetissa toimivilla palvelualustoilla, esimerkiksi verkkokaupoissa ja yhteisopalveluissa. Internetia kayttaa kolme, alypuhelinta kaksi ja Facebookia puolitoista miljardia ihmista.

Digitaaliset palvelualustat – “ekosysteemit” – ovat myonteisessa kasvukierteessa. Ne houkuttelevat innovatiivisia, asiakasdatan analyysiin erikoistuneita internet-yrityksia kehittamaan tarjontaa. Se puolestaan houkuttelee ja lukitsee uusia kuluttajia – erityisesti diginatiiveja – alustojen asiakkaiksi. Alle 25-vuotiaista suomalaisista yli 90 prosenttia seuraa jotakin yhteisopalvelua.

Tulevaisuudessa menestyvat siksi parhaiten ne yritykset, jotka osaavat yhdistaa ihmiset, digitaaliset alustat, tehokkaat toimintatavat ja globaalin liiketoiminnan asiakkaiden tarpeisiin vastatessaan. Jokainen kasvua tavoitteleva yritys tarvitsee digitaalisen strategian.

Pankit ja vakuutusyhtiot voivat menestya kilpailussa kasvattamalla tyon tuottavuutta digitaaliteknologian avulla. Siina onnistuminen yllapitaa liiketoiminnan kannattavuutta, sailyttaa tyopaikkoja ja edistaa tyohyvinvointia. Tyon tuottavuus on rahoitus- ja vakuutustoiminnassa selvasti korkeampi kuin kansantaloudessa keskimaarin mutta kasvaa hitaasti. Sita voi parhaiten edistaa luomalla uusia tuotteita ja kehittamalla toimintatapoja.

Finanssialan yrityksilla on kolme keskeista keinoa parjata kilpailussa. Ensimmainen on palvelujen jatkuva kehittaminen. Sen ei tarvitse perustua uraauurtaville innovaatioille, silla suuretkin ideat syntyvat usein sattumanvaraisesti pienempia ongelmia ratkottaessa. Vahittainen kehittaminen on aloittaville internet-yrityksille tyypillista, mutta se voi olla myos pankeille ja vakuutusyhtioille vahemman riskipitoinen keino pyrittaessa digitaalisten ja mobiilipalvelujen eturintamaan.

Toinen keino on henkiloston osaamisen ja toimintatapojen kehittaminen. Osaamista on edistettava taydentamaan ja lisaamaan pelkkien digitaalisten palvelujen tuottamaa arvoa asiakkaille. Asiantuntemus ja luottamus ovat finananssialan perinteisia kilpailuetuja. Niiden merkitys korostuu digitaalisesta asioinnista syntyvan informaation kasvun myota, silla informaatio on jalostettava asiakkaalle arvokkaaksi, luottamukselliseksi tiedoksi. Haasteena on loytaa toimintatavat, joilla yhdistetaan kiinteiden tyoaikojen puitteissa tarjolla oleva asiantuntemus kaiken aikaa avoinna oleviin digitaalisiin kanaviin. Joustaville tyoajoille ja etatyolle on tarvetta. Asia on yrityksen johdolle ja henkilostolle yhteinen.

Kolmas keino on sellaisen yrityskulttuurin luominen, jolla voidaan vastata asiakkaiden digitaalisia palveluja koskeviin odotuksiin. Kaikki on digitoitava, mika on digitoitavissa. Jotta asiassa onnistuttaisiin, pitaa tietotekniikan lisaksi investoida myos taydentaviin johtamis-, kannuste- ja palkitsemisjarjestelmiin. Strategisena tama tehtava kuuluu yrityksen hallitukselle.

Lue Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun professori Matti Pohjolan raportti: Digitalisaatio_ja_tuottavuus_finanssialalla.pdf.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu