Skip to content

Blogi: Ensimmäisen sairauslomapäivän palkattomuus lankeaisi kaupan asiantuntijoille

Maan hallitus on ajamassa merkittäviä muutoksia sairausajan palkkaan, joka olisi toteutuessaan heikennys – erityisesti kaupan alan ylempien toimihenkilöiden näkökulmasta. Muutoksen myötä ensimmäinen sairauslomapäivä olisi palkaton.

Kirjaus hallitusohjelmassa:
“Sairausajan palkkaa muutetaan siten, että ensimmäinen sairauspoissaolopäivä on omavastuupäivä, jolta työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa palkkaa ellei työehto- tai työsopimuksessa ole toisin sovittu. Omavastuupäivää ei sovellettaisi viiden vuorokauden tai sitä pidempiin sairauslomiin, eikä silloin kun työkyvyttömyys johtuu työtapaturmasta tai ammattitaudista.”

Muutos koskettaisi vain niitä aloja, joilla työehtosopimuksessa ei ole sovittu toisin sairausajan palkasta. Kaupan alan ylemmillä toimihenkilöillä, eli asiantuntijoilla ja esihenkilöillä tilanne on nimenomaan tämä, koska työehtosopimusta ei ole ollenkaan.

Mikäli muutos astuu voimaan, ainoa pelastus saattaa löytyä ylemmän toimihenkilön omasta työsopimuksesta, työpaikalla on jokin muu sopimus tai tarkennus sairausajan palkkaa koskien. Muussa tapauksessa hallituksen ajama muutos koskee kaupan alan asiantuntijoita ja esihenkilöitä työnantajan näin halutessa.

Työnantajan on mahdollista muutoksesta huolimatta maksaa palkkaa myös ensimmäiseltä sairauspäivältä. Paras vaihtoehto olisi, että henkilöstö sopisi työnantajan kanssa tällaisesta käytännöstä aloilla, joissa työehtosopimusta ei ole. Työnantaja voi tällaisen parannuksen toteuttaa yksipuolisesti, esimerkiksi kirjaamalla sen käytössä oleviin pelisääntöihin tai muihin työehtoja koskeviin ohjeistuksiin.

Ruotsissa vastaavanlainen malli ensimmäisen sairauspäivän palkattomuudesta on ollut käytössä jo pidempään. Koronavuosina ensimmäisen sairauspäivän karenssi ei kuitenkaan ollut Ruotsissa käytössä, koska ei haluttu oireisten työntekijöiden tulevan töihin. Naapurissamme koronavuodet siis näyttivät jo muutoksen ongelmakohdat.

Ensimmäisen sairauspäivän palkattomuus johtaa sairaana työskentelyyn, tai aiempaan pidempiin sairauspoissaoloihin. Sairaana työskentely ei edistä hyvinvointia tai jaksamista ja tuskinpa pidemmät sairauslomat ovat myöskään työnantajien toivelistalla. Nähtäväksi jää, ohjeistetaanko muutoksen toteutuessa asiantuntijoita työskentelemään etänä, kun ollaan sairaana.

Valmisteilla oleva muutos kohdentuu sellaisille toimialoille, joissa työehdot ovat jo entuudestaan heikot työehtosopimuksen puuttuessa. Niin sanotut sopimuksettomat alat kärsivät jo nyt heikommasta palkkakehityksestä, kun yleiskorotuksia ei välttämättä makseta näillä aloilla ylemmille toimihenkilöille.

Hallituksen ajama muutos löytyy hallitusohjelmasta Työllistämisen esteiden purkaminen -otsikon alta. Ilmeisesti työllistämisen esteet ovat nimenomaan työehtosopimuksettomilla aloilla muita aloja haasteellisemmat?

Joonas Kopra, sopimusalavastaava
joonas.kopra@ytn.fi

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu