Skip to content

Työpaikan työsuojeluasiakirjat

Pääset alkuun työsuojeluvaltuutetun tehtävässä, kun tutustut näihin:

Työsuojelun toimintaohjelma

Tarkista, että työpaikallasi on ajantasainen ja kattava työsuojelun toimintaohjelma, jota seurataan säännöllisesti ja päivitetään tarvittaessa.

Työn vaarojen ja haittojen arviointi

Varmista, että

  • työn vaarojen ja haittojen selvittäminen ja riskien arviointi on tehty,
  • sovittujen toimenpiteiden toteutumista seurataan ja
  • riskien arviointi päivitetään säännöllisesti.
  • osallistut vaaratekijöiden tunnistamiseen, kun arviointia päivitetään.

Lisätietoa vaarojen ja riskien arvioinnista
Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Tutustu työpaikkasi työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan, joka sisältää

  • työterveyshuollon yleiset tavoitteet ja työpaikan oloihin perustuvat
  • työterveyshuoltopalvelujen tarpeet sekä niistä johtuvat toimenpiteet.

Työterveyshuoltosopimus
Tutustu työnantajan ja työterveyshuollon tekemään työterveyshuollon järjestämistä koskevaan kirjalliseen sopimukseen, josta selviävät työterveyshuollon yleiset järjestelyt sekä palvelujen sisältö ja laajuus.

Kelan informaatiota työterveyshuollon järjestämisestä

Asiointipalvelu