Skip to content

Työsuojelun yhteistoiminta

Työhyvinvointiin ja -suojelun yhteistoimintaan liittyvissä asioissa työsuojeluorganisaatio

 • toimii asiantuntijana ja
 • työnantajan apuna

Työsuojelutoiminta on

 • lakisääteistä
 • jokaiseen yli 10 hengen työpaikkaan on valittava työsuojeluvaltuutettu ja 2 varavaltuutettua.

Työsuojeluvaltuutetut valitaan henkilöstöryhmittäin edustamaan työpaikan työntekijöitä ja toimihenkilöitä.

Ylemmät toimihenkilöt osallistuvat samaan vaaliin toimihenkilöiden kanssa ja valitut edustajat edustavat koko toimihenkilöryhmää. Suositammekin ylempiä toimihenkilöitä olemaan aktiivisia ja asettumaan ehdolle työsuojeluvaltuutettujen vaalissa.

Työsuojelulautakunta

Vähintään 20 työntekijän työyhteisöissä perustetaan työsuojelulautakunta. Siihen kuuluvat työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu sekä työterveyshuollon asiantuntijat. Organisaatiossa tulee olla työsuojelupäällikkö, joka on työnantajan edustaja, sekä työntekijöitä edustava työsuojeluvaltuutettu ja hänelle 2 varavaltuutettua.

Työsuojelupäällikkö

 • avustaa työnantajaa ja esimiehiä
 • järjestää työntekijöiden ja työsuojeluviranomaisten kanssa yhteistoimintaa, jolla kehitetään ja ylläpidetään työhyvinvointia.

Työsuojeluvaltuutettu

 • toimihenkilöiden/työntekijöiden keskuudestaan valitsema
 • toimii yhdessä työsuojelupäällikön, työterveyshuollon ja muiden työsuojelutoimijoiden kanssa työhyvinvoinnin kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

Työsuojeluvaltuutetun valinta

 • Pääsääntöisesti työsuojeluvaali loka-marraskuussa parittomina vuosina.
 • Jos valinta suoritetaan ensimmäistä kertaa, voidaan se toteuttaa muinakin ajankohtina.

Valinnan toimittaminen

 • tärkeää, että kaikilla työntekijöillä on tieto asiasta
 • äänioikeus vaalissa on kaikilla, joilla on voimassa oleva työsopimus vaalin järjestämisen aikana
 • kaikilla vakinaisilla työntekijöillä mahdollisuus asettua ehdolle vaalissa.

Valintatapa

 • sovitaan työpaikalla
 • voidaan tehdä yhteisesti sopien valintakokouksessa tai järjestämällä vaalit
 • vaalitapa voi olla perinteinen tai sähköinen.

Vaalin ajankohta sovitaan niin, että se on kaikille mahdollinen. Suositus on, että valinnasta ilmoitetaan kaikille työntekijöille vähintään 14 vuorokautta ennen ajankohtaa.

Vaalitoimikunta

 • kokoonpano 3-4 työpaikan työntekijää
 • suositus: vaalitoimikunnan jäsenet eivät asetu ehdolle varsinaisessa vaalissa
 • huolehtii järjestelyistä
 • huolehtii vaalin oikeudenmukaisesta toteuttamisesta.

Muuta

 • ehdokkaaksi nimetyiltä tarvitaan suostumus, josta ilmenee mihin tehtävään henkilöä ehdotetaan.
 • jos järjestetään valintakokous, kaikilla työntekijöillä oltava mahdollisuus osallistua siihen. Tämä edellyttää, että työnantajan toimipiste sijaitsee yhdellä paikkakunnalla.
 • erillinen vaali järjestetään aina, kun valintakokous ei ole mahdollinen.
 • kun valinnat tehty, tehdään mahdollisimman pian ilmoitus työnantajalle
Asiointipalvelu