Skip to content

Henkilöstöedustajan valinta edessä? Ohjeet sähköisiin vaaleihin

Oletko järjestämässä työpaikallasi henkilöstöedustajan valintaa, mutta et tiedä miten?

Olette sitten valitsemassa luottamusmiestä, luottamusvaltuutettua, työsuojeluvaltuutettua tai hallintoedustajaa, valinta tulee tehdä hyvää hallintoa noudattaen. Kaikkien, joita henkilöstöedustaja työpaikalla edustaa, tulee tulla kuulluiksi.

On tärkeää varmistaa, että edustettavat tietävät vaaleista, voivat asettua ehdolle ja voivat vaikuttaa valintaan.

Sähköinen vaali on tätä päivää

Kaikki äänioikeutetut eivät välttämättä työskentele samoissa tiloissa tai heillä voi olla haastavat työmatkat tai -ajat äänestämisen kannalta. Monessa tilanteessa sähköinen äänestys on toimivin ratkaisu.

Henkilöstöedustajamme, hyödynnä YTN vaalisovellus

Löydät asiointipalvelustamme YTN vaalisovelluksen, jolla voit helposti toteuttaa vaalit sähköisenä YTN:n tarjoamassa ja turvaamassa palvelussa. Kirjaudu asiointi.ytn.fi -palveluun tunnuksillasi, ja ota vaalisovellus käyttöösi.

Vinkki:
Voit myös testata rauhassa ennen varsinaisen vaalin toteuttamista. Hyviä testailuja!

Millä muilla työkalulla sähköinen vaali onnistuu?

Monen henkilöstöedustajan työpaikalla on valmiiksi käytössä Microsoft 365 tai Google Workspace. Molemmista näistä löydät Forms-kyselytyökalun, jolla sähköinen vaali onnistuu helposti.

Lisäksi monella työpaikalla on käytössä Webropol-sovellus.

Ohjeet työkaluihin:

Huomaathan, että ohjeet voivat vanhentua työkalujen kehityttyä.

Muitakin vastaavia kyselytyökaluja on. Tärkeää työkalun valinnassa on, että äänestäjä saa henkilökohtaisen kutsun vaaliin, pystyy äänestämään vain yhden kerran ja ettei järjestelmään jää tietoa, kuka on äänestänyt ja ketä.

Kolmen kokouksen malli

Suosittelemme henkilöstöedustajan valinnassa kolmen kokouksen mallia, kun vaalit toteutetaan sähköisinä:

  1. Vaaleista päättäminen. Ensimmäisessä kokouksessa päätetään valita henkilöstöedustaja.
    • Avataan ehdokasasettelu ja päätetään sen aikataulusta.
    • Valitaan ja nimetään tarvittaessa vaalitoimikunta.
    • Päätetään vaalien muusta aikataulutuksesta ja tiedottamisesta.
  2. Vaalien avaaminen. Toisessa kokouksessa todetaan ehdolla olevat ehdokkaat.
    • Päätetään avata äänestys järjestämällä sähköiset vaalit.
    • Mikäli vaaleille ei tarvetta, todetaan ja ilmoitetaan valitut.
  3. Tuloksen toteaminen. Kolmannessa kokouksessa todetaan vaalien tulos.
    • Päätetään nimettyjen henkilöiden ilmoittamisesta työnantajalle, edustettaville ja YTN-asiointipalveluun.

Kokoukset ovat yleisiä kokouksia, eli kutsuttuina ovat kaikki edustettavat henkilöt. Kokoukset voi hyvin järjestää sähköisesti Teams-tapaamisena tai vastaavana tai sähköpostikokouksena.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu