Skip to content

Metsän ylempi toimihenkilö, pitäydy omissa työtehtävissäsi

Ammattiliitto Pro, Paperiliitto ja Sähköliitto eivät ole pystyneet sopimaan uudesta työehtosopimuksesta UPM:n kanssa. UPM on ilmoittanut muuttavansa yksipuolisesti työsuhteiden ehtoja 1.1.2022 alkaen.

Edellä mainituista syistä johtuen kyseiset ammattiliitot ovat päättäneet järjestää lakon kaikissa UPM:n tehtaissa.

Lakko alkaa 1.1.2022 klo 6 ja kestää 22.1.2022 saakka.

Lakko koskee kaikkea päättyvien paperiteollisuuden toimihenkilöiden ja työntekijöiden työehtosopimusten mukaista työtä. YTN pyytää edellä mainitussa yhtiössä työskenteleviä ylempiä toimihenkilöitä pitäytymään omissa työtehtävissään, eli lakon alaista työtä ei pidä tehdä.

Jos YTN-liiton jäsen työskentelee kuitenkin toimihenkilötehtävässä, hän voi kysyä omasta liitostaan lakkoavustusta.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu