Skip to content

Metsä Groupia koskeva hovioikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen

Helsingin hovioikeus antoi tuomionsa 16.8.2021 työmarkkinajärjestöjen tekemästä kilpailukykysopimuksen soveltamiseen liittyvästä kanteesta eli niin sanotusta kiky-kanteesta. Kiky-sopimuksessa työmarkkinakeskusjärjestöt päättivät, että ylempien toimihenkilöidenkin työaikaa voidaan pidentää 24 tunnilla vuodessa. Pidennys laitettiin toimeen työehtosopimusmääräyksillä ja koski siten vain työehtosopimuksellisia aloja. Koska metsäalan ylemmillä toimihenkilöillä ei ollut työehtosopimusta, kikyä ei voinut soveltaa heihin.

Metsä Fibre Oy, Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Tissue Oyj, Metsä Board Kemi Oy ja Metsä Board Oyj tekivät kuitenkin erilaisen tulkinnan ja ottivat käyttöönsä kikyn työaikapidennykset käytännössä poistamalla yksipuolisesti kolme niin sanottua pekkaspäivää. Osa yrityksissä työskentelevistä ylemmistä toimihenkilöistä haastoi yritykset oikeuteen vaatien työajanpidennyksen poistamista ja takaisinkorvaamista. Käräjäoikeus määräsi päätöksessään työajan pidennyksen kumoamisen eli palauttamaan menetetyt työajan lyhennysvapaat eli pekkaspäivät.

Edellä mainitut yritykset valittivat hovioikeuteen ja vaativat käräjäoikeuden päätöksen kumoamista. Nyt annetussa hovioikeuden päätöksessä lopputulos oli kuitenkin se, että käräjäoikeuden tuomio pysyy. Hovioikeuden tuomio ei ole vielä lainvoimainen, sillä yrityksillä on mahdollisuus hakea korkeimmalta oikeudelta valituslupaa lokakuun poliväliin saakka. Ennen tuomion lainvoimaisuutta työajan lyhennysvapaiden palautus tuskin toteutuu.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n kanta työajan pidennysvapaiden palauttamiseen on yksiselitteinen. Mikäli tuomio muuttuu lainvoimaiseksi, YTN ei hyväksy yritysten mahdollista aikomusta olla noudattamatta hovioikeuden tuomiota ja vaatii, että perusteetta pidennetty työaika korvataan joko maksamalla ansiokorvaukset tai palauttamalla pekkaspäivät.

Anu Kaniin
Metsäalan sopimusalavastaava

Kuva: Metsä Groupin Kemin tehtaat. Kuvaaja: Estormiz, CC 1.0

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu