Skip to content

Blogg: Knagglig väg framåt

Vår förhandlingschef Petteri Oksas blogginlägg till våra personalrepresentanter:

Arbetsmarknaden påverkas av den svaga konjunkturen. Antalet omställningsförhandlingar som syftar till att minska arbetskraften har ökat och ekonomisiffrorna lovar inget bättre för den närmaste framtiden. Detta påverkar starkt företag och personalrepresentanter. Kontakta aktörerna inom era branscher för att ordna information om omställningsförhandlingar i dessa situationer. Kom också ihåg förbundens karriärtjänster och andra tjänster som underlättar sysselsättning.

Knagglig väg framåt utlovas också med anledning av regeringsprogrammet. Det är tydligt att regeringen har en mycket stark vilja att förändra det finländska arbetslivet. När det gäller regleringen av arbetslivet specificerar programmet i detalj vad man vill ändra och hur. Under hösten stiftas det om skärpning av arbetsfreden, det vill säga begränsning av strejkrätten. Näst i tur under våren är att befria lokala avtal från avtalets bestämmelser om parterna och arbetsgivarens organisering.

YTN fokuserar först och främst på de saker som förändrar förhandlings- och avtalssystemet. Utöver ändringar i lokala avtal innefattar dessa att binda riksförlikningsmannen vid exportmodellen genom lagstiftning så att denne inte längre har laglig möjlighet att göra höjningar som är större än den så kallade allmänna linjen och att begränsa avtal vid ändringsförhandlingar och permitteringar. I det senare fallet vill regeringen halvera minimitiderna både i förhandlingar och i permitteringsanmälningar och man skulle inte kunna överenskomma om längre tider i kollektivavtal.

På arbetsmarknaden kommer man säkert under hösten och vintern vidta olika åtgärder utöver förhandlingarna för att försöka påverka dessa mål. Det som är säkert är att vägen på arbetsmarknaden kommer att vara gropig.

På avtalsfronten är det tystare när de riksomfattande avtalen är i kraft till nästa år. Flera företag förhandlar dock utifrån företagsspecifika avtal. Naturligtvis ordnar man olika samarbets- och utvecklingsaktiviteter med alla aktörer inom arbetsgivarsektorn.

Det är dock klart även i framtiden att organisering är den bästa intressebevakningsåtgärd och att medlemmar som känner till vårt mål är det bästa skyddet mot försämringar. Be alltså de kollegor som inte hör till förbunden att komma med och informera dem om vad som händer på arbetsmarknaden och hur vi tillsammans vill ha ett bättre arbetsliv.

Petteri Oksa
Förhandlingschef vid YTN

Nyheter och pressmeddelanden

På Svenska
Asiointipalvelu