Skip to content

Kollektivavtal för YTN planerings- och konsultbranschen har godkänts

Det nya kollektivavtalet för YTN planerings- och konsultbranschen har godkänts. Det nya avtalet omfattar cirka 25 000 högre tjänstemän.

Kollektivavtalet antogs tisdagen den 21 februari och träder i kraft onsdagen den 22 februari 2023.

Avtalet gäller till den 30 november 2024.

Höjer

Löneökningarna är desamma som avtalades för YTN teknologiindustrin förra veckan.

Grundtanken med avtalet är densamma som 2022: det föredragna sättet är att lokalt komma överens om både storleken, tidpunkten och fördelningen av höjningarna. Det lokala avtalet bör träffas mellan förtroendemannen och arbetsgivaren.

Om ingen lokal överenskommelse om höjningarna

Om lokal överenskommelse inte kan nås senast den 15 mars kommer kollektivavtalets “alternativ A” att användas:

  • Den första utbetalningen blir en engångssumma för alla i mars 2023. Den blir 12,5 procent av din vanliga månadslön i februari.
  • Själva höjningen utbetalas i april 2023. Det är en permanent generell höjning med 3,0 procent baserat på månadslönen i mars.
  • Utöver det kommer en arbetsplatsspecifik kvot på 0,5 procent som utfärdas av arbetsgivaren. Det innebär att arbetsgivaren kommer att dela ut löneökningar till vem de vill, totalt 0,5 procent av företagets totala lönepott i mars.

Även 2024 års löneökningar ska förhandlas lokalt. Om inte annat avtalats sker en generell höjning med 1,3 procent och 1,2 procent arbetsgivarkvot utbetald i februari 2024.

Ökad avlönad föräldraledighet

Den nya familjeledighetslagstiftningen återspeglas nu i kollektivavtalet.

Texten är neutral när det gäller könet. Längden på den betalda familjeledigheten för den förälder som inte föder barn kommer att öka från sex till 32 vardagar (inklusive lördagar men inte söndagar). Den födande föräldern får betald 40 vardagars graviditetsledighet och 32 vardagars föräldraledighet. Det blir totalt 72 vardagar med betald ledighet, vilket är fyra vardagar mindre än nu.

Nyheter och pressmeddelanden

På Svenska
Asiointipalvelu