Skip to content

Politiska demonstrationer

Den 19 januari 2024 beslutade Akava att vidta åtgärder på grund av försvagningarna av arbetslivet som antecknats i landets regeringsprogram. Andra löntagarcentralförbund och fackförbund har också organiserat demonstrationer inom olika branscher sedan hösten.

Som förhandlingsorganisation deltar YTN inte i politiska demonstrationer som koordineras av Akava eller andra centralförbund. YTN:s medlemsförbund beslutar självständigt om sitt deltagande i dessa.

Följande YTN-förbund har meddelat att de deltar i demonstrationen som koordineras av Akava den 6 februari 2024:

Agronomförbundet
Akavas Specialorganisationer
DIFF – Ingenjörerna i Finland rf
Ingenjörsförbundet
KTK Teknikens Experter
Natur-, miljö- och skogsvetareförbundet Loimu
Finlands Farmaciförbund
Finlands Psykologförbund
Finlands Företagshälsovårdareförbund
Forskarförbundet
Tradenomit
Högskoleutbildade samhällsvetare

På de anmälda orterna (Åbo, Tammerfors och huvudstadsregionen) deltar en del av medlemmarna i YTN-förbunden i Akavas demonstrationer. Varje YTN-förbund informerar sina medlemmar närmare om saken. Så kontakta din fackförening direkt!

Hur agerar jag under demonstrationer som koordineras av Akava?

– Du deltar i demonstrationerna om du är medlem i ett YTN-förbund som har uppgett att de kommer att delta i demonstrationen som koordineras av Akava.
– Du håller dig till dina arbetsuppgifter under demonstrationen om du är medlem i ett YTN-förbund som inte deltar i Akavas åtgärder.
– Ovanstående anvisningar gäller även YTN:s personalrepresentanter.

Hur agerar jag under demonstrationer som koordineras av andra centralförbund eller fackförbund?

– Som förhandlingsorganisation deltar YTN inte i politiska demonstrationer som organiseras av andra.
– YTN:s medlemsförbund beslutar självständigt om sitt deltagande i demonstrationerna. Varje förbund informerar sina medlemmar om eventuella stridsåtgärder.

Vad är en politisk demonstration?

– En politisk demonstration riktar sig till politiska beslutsfattare, inte arbetsgivare.
– Politiska demonstrationer är lagliga åtgärder och alla beslutar i slutändan om sitt eget deltagande. Arbetsgivaren kan inte förhindra att du deltar.
– Anställda får delta i demonstrationer under arbetstid, och får inte bli uppsagda eller bestraffade för att de deltar i dem. Under frånvarotiden betalas dock ingen lön ut.
– Enligt lagen får de i tjänsteförhållande till staten inte delta i andra stridsåtgärder än de som rör tjänstekollektivavtalet under arbetstid.

Vad anser YTN om regeringsprogrammets skrivningar om arbetslivet?

YTN godkänner inte landets regerings försök att ändra avtals- och förhandlingssystemet utan ordentliga konsekvensbedömningar och trepartsförhandlingar. I regeringens propositioner saknas alla element som förbättrar och balanserar löntagarnas ställning.

Nyheter och pressmeddelanden

På Svenska
Asiointipalvelu