Skip to content

Poliittiset mielenilmaukset

På svenska | In English

Akava päätti 19.1.2024 ryhtyä toimiin maan hallitusohjelmaan kirjattujen työelämäheikennysten vuoksi. Myös muut palkansaajakeskusjärjestöt ja ammattiliitot ovat järjestäneet mielenilmauksia syksystä saakka eri toimialoilla.

YTN ei neuvottelujärjestönä osallistu Akavan tai muiden keskusjärjestöjen poliittisiin mielenilmauksiin. YTN:n jäsenliitot päättävät näihin osallistumisesta itsenäisesti.

Akavan 6.2.2024 koordinoimaan mielenilmaukseen ovat ilmoittaneet osallistuvansa seuraavat YTN-liitot:

Agronomiliitto
Akavan Erityisalat
DIFF – Ingenjörerna i Finland
Insinööriliitto
KTK Tekniikan Asiantuntijat
Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu
Suomen Farmasialiitto
Suomen Psykologiliitto
Suomen Työterveyshoitajaliitto
Tieteentekijät
Tradenomit
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut

Ilmoitetuilla paikkakunnilla (Turku, Tampere ja Pääkaupunkiseutu) osa YTN-liittojen jäsenistä osallistuu Akavan mielenilmauksiin. Jokainen YTN-liitto tiedottaa itse jäsenilleen tarkemmin asiasta. Olethan siis yhteydessä suoraan omaan liittoosi!

Kuinka toimin Akavan koordinoimien mielenilmausten aikana?

– Jos olet YTN-liiton jäsen, joka on ilmoittanut osallistuvansa Akavan koordinoimaan mielenilmaukseen, osallistut mielenilmauksiin.
– Jos olet YTN-liiton jäsen, joka ei ole mukana Akavan toimissa, pitäydyt mielenilmaisun aikana omissa tehtävissäsi.
– Em. ohjeet pätevät myös YTN:n henkilöstöedustajiin.

Kuinka toimin muiden keskusjärjestöjen tai ammattiliittojen mielenilmausten aikana?

– YTN ei ole neuvottelujärjestönä mukana muiden järjestämissä poliittisissa mielenilmauksissa.
– YTN:n jäsenliitot päättävät itsenäisesti mielenilmauksiin osallistumisesta. Jokainen liitto tiedottaa itse jäsenilleen mahdollisista työtaistelutoimista.

Mikä on poliittinen mielenilmaus?

– Poliittinen mielenilmaus on suunnattu poliittisia päättäjiä kohtaan, ei työnantajia vastaan.
– Poliittiset mielenilmaukset ovat laillisia toimenpiteitä ja jokainen päättää osallistumisesta viime kädessä itse. Työnantaja ei voi osallistumista estää.
– Työsuhteiset saavat osallistua mielenilmauksiin työajalla, eikä siihen osallistumisesta voi irtisanoa tai muutoin rangaista. Poissaolon ajalta ei kuitenkaan makseta palkkaa.
– Valtion virkasuhteessa toimivat eivät saa lain mukaan osallistua muihin kuin virkaehtosopimusta koskeviin työtaistelutoimiin työajalla.

Mitä mieltä YTN on hallituksen työelämäkirjauksista?

YTN ei hyväksy maan hallituksen tapaa pyrkiä muuttamaan sopimus- ja neuvottelujärjestelmää ilman kunnollisia vaikuttavuusarviointeja ja kolmikantaisia neuvotteluja. Hallituksen esityksistä puuttuvat kaikki palkansaajien asemaa parantavat ja tasapainottavat elementit.


Lue myös:

Artikkeli: YTN katsoo tulevaan  – Edunvalvonnan perusteet pysyvät, vaikka keinot muuttuvat
Tiedote: Keskustelut työmarkkinamallista päättyivät tuloksettomana
Blogi: Tarjous, josta ei voi kieltäytyä
Blogi: Tasa-arvo tehdään teoilla, ei julistuksilla
Blogi: Marraskuun kihlaus vai haulikkohäät?
Tiedote: Suomi ansaitsee kestävän ja toimivan työmarkkinamallin
Blogi: Kuoppaista kyytiä luvassa
Tiedote: Liittojen sopimusautonomia vaakalaudalla
YTN:n hallitusohjelmatavoitteet

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu