Skip to content

Förslag till nytt kollektivavtal för YTN planerings- och konsultbranschen

De Högre Tjänstemännen YTN och Teknologiindustrins arbetsgivare har kommit överens om ett förslag till nytt kollektivavtal för högre tjänstemän inom planerings- och konsultbranschen. Det föreslagna avtalet omfattar cirka 25 000 högre tjänstemän.

Förslaget kommer nu att presenteras för styrande organ för både arbetsgivar- och arbetstagarförbunden. YTN kommer antingen att godkänna eller förkasta förslaget början av nästa väcka. Innehållet i förslaget är hemligt tills det har godkänts av båda parter.

Vi kommer att dela innehållet i det nya avtalet via ett annat nyhetsbrev så snart avtalet har godkänts.

Förbudet mot extraarbete har hävts

I och med att vi kommit överens om ett förslag till nytt kollektivavtal har förbudet mot extraarbete hävts. Om förslaget avslås kan vi komma att tillkännage nya stridsåtgärder.

Nyheter och pressmeddelanden

På Svenska
Asiointipalvelu