Skip to content

YTN suunnittelu- ja konsulttialalle neuvottelutulos uudesta työehtosopimuksesta

Se den svenska versionen nedan / Please see the English version below

 

Lue uutisemme 21.2.2023: YTN suunnittelu- ja konsulttialan uusi työehtosopimus voimaan huomenna 22.2.

*****

YTN ja Teknologiateollisuuden työnantajat ry ovat saaneet aikaan neuvottelutuloksen suunnittelualan ylempien toimihenkilöiden uudeksi työehtosopimukseksi. Sopimuksen piirissä on noin 25 000 ylempää toimihenkilöä.

Neuvottelutulos siirtyy sopijaosapuolten hallintojen käsittelyyn. YTN hyväksyy tai hylkää neuvottelutuloksen omasta puolestaan ensi viikon alussa. Hyväksyntään asti neuvottelutulos on salainen.

Jos uusi työehtosopimus syntyy, kerromme sopimuksen sisällöstä uudella uutiskirjeellä heti sopimuksen hyväksymisen jälkeen.

Venymiskielto päättynyt

Neuvottelutuloksen myötä alan venymiskielto on päättynyt. Jos neuvottelutulosta ei hyväksytä, ilmoitamme mahdollisista uusista painostustoimista erikseen.

 

Förslag till nytt kollektivavtal för YTN planerings- och konsultbranschen

De Högre Tjänstemännen YTN och Teknologiindustrins arbetsgivare har kommit överens om ett förslag till nytt kollektivavtal för högre tjänstemän inom planerings- och konsultbranschen. Det föreslagna avtalet omfattar cirka 25 000 högre tjänstemän.

Förslaget kommer nu att presenteras för styrande organ för både arbetsgivar- och arbetstagarförbunden. YTN kommer antingen att godkänna eller förkasta förslaget början av nästa vecka. Innehållet i förslaget är hemligt tills det har godkänts av båda parter.

Vi kommer att dela innehållet i det nya avtalet via ett annat nyhetsbrev så snart avtalet har godkänts.

Förbudet mot extraarbete har hävts

I och med att vi kommit överens om ett förslag till nytt kollektivavtal har förbudet mot extraarbete hävts. Om förslaget avslås kan vi komma att tillkännage nya stridsåtgärder.

 

Proposal for a new collective agreement for YTN Consulting Sector

YTN (the Federation of Professional and Managerial Staff) and Technology Industry Employers of Finland have agreed on a proposal for a new collective agreement for senior salaried employees of the Consulting Sector. The proposed agreement covers approximately 25 000 senior salaried employees.

The proposal will now be presented to the governance bodies of both the employers’ and employees’ unions. YTN will either approve or reject the proposal early next week. The contents of the proposal is secret until it’s been approved by both parties.

We will share the contents of the new agreement via another newsletter as soon as the agreement has been approved.

The ban on extra work has been lifted

As we reached the agreement on a proposal for a new collective agreement, the ban on extra work has been lifted. If the proposal gets rejected, we may announce new industrial actions.

 

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu