Skip to content

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

YTN:n Rekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Ylemmät Toimihenkilöt YTN, Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki ytn@ytn.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriäkoskevissa asioissa

Nuutti Pursiainen, nuutti.pursiainen@ytn.fi, 040 575 8980

3. Rekisterin nimi

YTN:n rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyntarkoitus

Rekisteri sisältää edunvalvonnan kannalta olennaiset tiedot YTN:n henkilöstöedustajista työpaikoilla. Rekisteriä käytetään myös ylempien toimihenkilöiden henkilöstöedustajien koulutuksiin ilmoittautumiseen sekä koulutushistorian ylläpitoon. Rekisterissä ylläpidetään tietoja ylempien toimihenkilöiden yritysyhdistyksistä ja niiden hallinnoista. Rekisteriin tallennetaan yrityskohtaiset tiedot ylempiä toimihenkilöitä koskevista yhteistoimintaneuvotteluista. Rekisteriin kirjataan tiedot YTN:n käytännön työhön osallistuvista toimijoista sekä valmistelu- ja taustaryhmistä.Rekisterissä ylläpidetään tietoja YTN:n edunvalvonnan piirissä olevista YTN:n jäsenliittojen yksityisen sektorin jäsenistä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, henkilötunnus, 2. email-osoitetta , kotiosoite, postinumero, postitoimipaikka, työpuhelinnumero, matkapuhelin, yrityksen YTN-sopimusala, jäsenliitto. Henkilöstöedustajakauden tiedot: alkupv, loppupv, edustajarooli, sovellettava tes, yrityksen nimi- ja osoitetiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tietoja toimittavat YTN:n henkilöstöedustajat, yritysyhdistysaktiivit, YTN-toimijat sekä YTN:n jäsenliitot.

7. Tietojen säännönmukaisetluovutukset

Tietoja luovutetaan YTN-liittojen asiamiesten ja toimihenkilöiden edunvalvonta tarpeisiin. Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:nulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksenperiaatteet

Manuaalinen aineisto: Rekisteritiedot ovat palvelimilla, jotka ovat rekisterin teknisen ylläpitäjän Avoine Oy:n tai sen alihankkijan valvomia ja sijaitsevat EU/ETA-alueella. IT:lla käsiteltävät tiedot: Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Rekisterin käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisteriä käyttävät YTN-liittojen edunvalvonnasta vastaavat toimijat. YTN:n koordinaatioryhmä päättää käyttäjätunnusten myöntämisestä.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot. Joko itse osoitteesta: https://asiointi.ytn.fi/ tai tietojen tarkastuspyyntö tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen nuutti.pursiainen@ytn.fi.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Poistaminen koko järjestelmästä kestää palvelimen varmistuksista johtuen n. 2 vuorokautta. Virheelliset tiedot voi korjata itse osoitteessa https://asiointi.ytn.fi/ tai yhteys nuutti.pursiainen@ytn.fi.

12.Muut henkilötietojen käsittelyynliittyvät oikeudet

Rekisteröityessäsi hyväksyt tämän selosteen sisällön mukaiset toimet.