Skip to content

Älä tee harmaata ylityötä – se on karhunpalvelus koko työyhteisöllesi

Julkaistu

Kategoriat

In English

Harmaalla ylityöllä tarkoitetaan sellaisia työtunteja, jossa ylitetään sovittu työaika, mutta jota ei korvata ylityönä. Jos työnantaja tai asiakas pyytää sinua tekemään työsuoritteita, joita et ehdi tehdä 7,5 tunnin työpäivien aikana, pitää sinun saada lupa kirjata ylimenevä aika ylityöksi ja siitä työnantajan tulee myös maksaa korkeampaa tuntipalkkaa. Olennainen ero joustavaan työaikaan on se, että joustotyössä sinä voit itse päättää, että tänään teet vähän pidemmän päivän ja huomenna lyhemmän.

Harmaa ylityö on työntekijälle aina taloudellinen tappio. Tekemällä harmaata ylityötä teet myös karhunpalveluksen koko työyhteisöllesi. Jatkuva harmaan ylityön tekeminen johtaa siihen, että sitä aletaan pitää normaalina toimitapana ja sitä saatetaan alkaa myös vaatia kollegoiltasi, heiltäkin joiden elämäntilanne, mieli tai fyysinen terveys ei pidemmän päälle kestä liian suurta työkuormaa.

Työnantajan ei tarvitse olla samalla tavalla huolissaan liiallisesta työmäärästä, mikäli se ei aiheuta sille lisäkustannuksia. Tällöin kustannukset kuitenkin valuvat työntekijälle sekä maksamattomina ylityökorvauksina että mahdolliseen ylikuormittumiseen liittyvänä oireiluna.

Harmaan ylityön teettäminen ei ole ok. Mikäli sinua pyydetään tekemään töitä, joihin ei 7,5 tuntiset työpäivät riitä, sovi esimiehesi kanssa, että saat kirjata ylimenevät tunnit ylityöksi. Mikäli tämä ei käy, älä tee yli 7,5-tuntista päivää. Mikäli teidän organisaatiossanne tehdään jatkuvasti harmaata ylityötä, keskustelkaa kollegoiden ja luottamusmiehenne tai -valtuutettunne kanssa, miten viette asian työnantajalle, jotta tilanteeseen saadaan muutos.

 

Tiina Henry-Biabaud

Viestijä
YTN suunnitteluala & YTN tietoala

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu