Skip to content

Tietoala: Tilannepäivitys viisipäiväiseen lomapäivälaskentaan liittyvästä ohjeistuksesta

in English

Teknologiateollisuuden työnantajat ry:llä, Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:llä ja Tietoala ry:llä on työehtosopimusratkaisun mukainen työryhmä, jonka tarkoituksena on laatia ohjeistus viisipäiväiseen lomapäivälaskentaan siirtymisestä ja sen käytännön soveltamisesta vuosilomalain sekä työehtosopimusmääräysten rinnalla.

Työryhmä haki työneuvostolta lausunnon siitä, onko viisipäiväiseen lomalaskentaan siirtyminen mahdollista toteuttaa vuosilomalain puitteissa. Työneuvosto on nyt antanut lausuntonsa, jossa on katsottu, että työryhmän ehdottama malli viisipäiväiseen lomalaskentaan siirtymisestä saattaa tietyissä tilanteissa johtaa työntekijän vuosiloman lyhenemiseen vuosilomalaissa säädetystä, jolloin järjestely ei ole vuosilomalain mukainen.

Työneuvoston lausunnon perusteella työryhmä arvioi, onko sillä edellytyksiä jatkaa ohjeistuksen laatimista. Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran 16.4.2024.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu