Skip to content

Tietoala: Viisipäiväiseen lomapäivälaskentaan liittyvän ohjeistuksen antamiselle ei edellytyksiä

Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n, Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n ja Tietoala ry:n työehtosopimusratkaisun mukainen työryhmä viisipäiväiseen lomapäivälaskentaan siirtymisestä haki työneuvostolta lausunnon viisipäiväiseen lomalaskentaan siirtymisestä vuosilomalain puitteissa. Työneuvosto katsoi lausunnossaan, että työryhmän ehdottama malli viisipäiväiseen lomalaskentaan siirtymisestä ei ole kaikilta osin vuosilomalain mukainen.

Työryhmä käsitteli työneuvoston lausuntoa tiistaina 16.4.2024. Työryhmä totesi yksimielisesti, ettei sillä ole työneuvoston lausunnon perusteella edellytyksiä antaa ohjeistusta viisipäiväiseen lomapäivälaskentaan siirtymisestä.

Viisipäiväistä lomapäivälaskentaa noudattavien työnantajien on huolehdittava, ettei laskentatapa tosiasiassa lyhennä työntekijän vuosilomalain mukaisesti ansaitseman loman pituutta.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu