Skip to content

12.11.2011: LTY-alalle neuvottelutulos

Julkaistu

Kategoriat
Avainsanat

PALTAn LTY-sopimusalalle saavutettiin perjantaina raamisopimuksen mukainen neuvottelutulos. LTY-alan sopimuskausi alkaa 1.3.2012 ja jatkuu siitä 25 kuukautta 31.3.2014 asti. Sopimuskauden alussa 1.3.2012 palkkoja korotetaan 1,6 prosentin yleiskorotuksella ja lisäksi 1.3.2012 on yrityskohtainen erä, jonka suuruus on 0,8 prosenttia. Yrityskohtaisesta erästä neuvotellaan yrityksissä pääluottamusmiesten kanssa. Mikäli erän käytöstä ei päästä yrityksessä sopimukseen, käytetään erä yleiskorotuksena.

Mikäli keskusjärjestöjen mukainen raamisopimus toteutuu, maksetaan maaliskuun 2012 palkanmaksun yhteydessä työntekijöille 150 euron suuruinen kertaerä.

Palkkoja korotetaan lisäksi 1.4.2013 1,3 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Samalla ajankohdalla toteutetaan 0,6 prosentin suuruinen yrityskohtainen erä. Myös tämä erä menee yleiskorotuksena, ellei sen käytöstä päästä yrityksissä sopimukseen.

Luottamusmiespalkkioiden korotetaan vuoden 2013 alusta. Sopimuksen yhteydessä on sovittu myös useista työryhmistä, joissa käsitellään muun muassa työmatkoihin liittyviä kysymyksiä.

Sopimuksen yhteydessä on myös uudistettu osapuolten välinen yleissopimus ja työaikapankkisopimus sekä hyväksytty ohjeistukset etätyöstä.

Mikäli keskusjärjestöjen välinen raamisopimuksen kattavuus todetaan riittämättömäksi, sopimuksen vuoden 2012 palkantarkistukset toteutetaan kertaerää lukuun ottamatta. Sopimus on tällöin irtisanottavissa päättymään 31.1.2013.

YTN-LTY:n taustaryhmä käsittelee neuvottelutulosta 13.11. Tämän jälkeen se menee YTN:n hallituksen päätettäväksi.

LTY-alalla sopimusosapuolet ovat Ylemmät toimihenkilöt YTN, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Pardia ja Palvelualojen työnantajat PALTA. Neuvottelujen piirissä on runsas 1 500 YTN-liittojen jäsentä.

Neuvottelutulos ei koske rautatiealaa, jossa sopijana on VR-Akava.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu