Skip to content

13.4.2011: Paperiteollisuuden ylemmille toimihenkilöille palkkaratkaisu

Julkaistu

Kategoriat

YTN ja Metsäteollisuus ry ovat sopineet paperiteollisuuden ylempien toimihenkilöiden palkkojen korottamisesta 1,5 prosentin yleiskorotuksella ja yhden prosentin suuruisella paikallisella erällä.
Yleiskorotus maksetaan 1.4.2011 alkaen.
Paikallisen erän jakotavasta ja -ajankohdasta päätetään yrityksissä yhdessä ylempien toimihenkilöiden edustajien kanssa. Erän käytössä tulee ottaa huomioon muun muassa toimihenkilöiden osaamisessa, pätevyydessä ja työnsuorituksessa sekä ansiokehityksessä tapahtuneet muutokset. Mikäli paikallisesti ei päästä jakotavasta yksimielisyyteen, erä jaetaan yleiskorotuksena 1.7.2011 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.
Palkkaratkaisun korotukset ja paikallisen erän jakotapa vastaavat Paperiliiton sopimusta.
Sopimus on voimassa 31.3.2012 saakka.
Sopimus purkaa välittömästi YTN:n paperiteollisuuteen asettaman ylityökiellon ja vapaa-ajalla työasioissa matkustamisen kiellon.
YTN Metsäteollisuuden vastaava asiamies Saku Laapio pitää sopimuksen palkankorotuksia alan yleisen linjan mukaisina.
Laapion mukaan YTN:n painostustoimet paperiteollisuudessa ovat saaneet työnantajat ottamaan askeleita oikeaan suuntaan työsuhteen ehtojen kehittämisessä. Korvaukset ylitöistä ja työmatkustamiseen käytetystä omasta vapaa-ajasta eivät ole kuitenkaan riittäviä eivätkä kaikilta osin työaikalain mukaisia.
– YTN:n asettamat sopimustavoitteet tekstikysymyksissä eivät nyt toteutuneet hyväksyttävässä muodossa. Asiaan palataan tulevissa sopimusneuvotteluissa, Laapio toteaa.

Lisätietoja:
YTN Metsäteollisuuden vastaava asiamies Saku Laapio, puh. 0400 497 282

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu